Thông tin mẫu nhà
  • Diện tích xây dựng : 350 m2
  • Số tầng cao : 3.5 tầng
  • Bề rộng mặt tiền : 8 m