Vua xây nhà

BẢNG KẾT QUẢ XEM TUỔI XÂY NHÀ

Phân tích các yếu tố Tam Tai, Kim Lâu, Hoàng Ốc:

Tam Tai
Gia chủ tuổi ${can} ${chi}, cần tránh các năm tam tai: ${tamTaiStr()} Dự kiến thi công năm ${yearBuild} tức năm ${yearBuidStr}, như vậy sẽ không phạm Tam Tai phạm Tam Tai
Hoàng Ốc
Dự kiến thi công năm ${yearBuild} khi gia chủ ${yearOld} tuổi (tuổi âm), sẽ không phạm Hoàng Ốc phạm vào Hoàng Ốc
Kim Lâu
Dự kiến thi công năm ${yearBuild} khi gia chủ ${yearOld} tuổi (tuổi âm), sẽ không phạm Kim Lâu phạm vào Kim Lâu

Cả ba yếu tố trên đều không bị phạm là tốt nhất, còn nếu phạm Tam Tai hoặc Hoàng Ốc mà không phạm Kim Lâu, thì cũng có thể chấp nhận được. Phạm hai trong số ba yếu tố trên hoặc phạm vào Kim Lâu thì không nên tiến hành xây dựng, sửa chữa nhà cửa, mà nên đợi năm khác, hoặc tiến hành thủ tục mượn tuổi.

Dự kiến thi công năm ${yearBuild} khi gia chủ ${yearOld} tuổi (tuổi âm) ${ketluan()}

Vua xây nhà

BẢNG KẾT QUẢ HƯỚNG NHÀ THEO TUỔI

Năm sinh: ${yearOfBirth} - ${can} ${chi}

Giới tính: ${gender=='male'?'Nam':'Nữ'}

Thuộc cung: ${cungStr} - ${tuMenh}

Ngũ hành: ${menhStr}

Hợp 2 tông màu cơ bản: ${mau.coban}

${mau.detail}

Bạn có thể dùng các màu sau:

3. Một số yếu tố không liên quan đến tuổi:

- Chiều rộng lọt lòng cửa đi: tính theo thước Lỗ Ban
- Số bậc thang: chia theo Sinh – Lão – Bệnh – Tử

  • Số Sinh là số chia 4 lẻ 1. Ví dụ : 17, 21, 25…
  • Số Lão là số chia 4 lẻ 2. Ví dụ : 18, 22, 26…
  • Số Bệnh là số chia 4 lẻ 3. Ví dụ : 19, 23, 27…
  • Số Tử là số chia hết cho. Ví dụ : 16, 20, 24…

Bậc thang nên chia với số bậc là số Sinh hoặc số Lão, tránh số Bệnh hoặc số Tử

- Số bậc cấp vào nhà: 3 bậc (Tam tài), 5 bậc (Ngũ hành)
- Số xà gồ lợp mái: tốt nhất là số lẻ