𝐏𝐞𝐧𝐭𝐡𝐨𝐮𝐬𝐞 𝐨𝐟 𝐊𝐲̀ 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧’𝐬 𝐁𝐢𝐠𝐛𝐨𝐬𝐬 😍
– Năm 2014 An Trung thiết kế Center Anh ngữ Kỳ Nguyên đầu tiên (Nguyễn Thái Học), tạo chuẩn mực gây dựng thương hiệu Anh ngữ uy tín hàng đầu Vũng Tàu.
– Năm 2023 An Trung vinh dự thực hiện căn penthouse của Bigboss Kỳ Nguyên.