Tìm mẫu nhà

Tiện ích

Dự toán chi phí xây dựng


Hướng nhà-màu sắc theo tuổi

Tính mật độ xây dựng

Chọn tuổi làm nhà

Chọn ngày làm nhà

 

Thước Lỗ Ban

   

Gửi yêu cầu giám sát

Sáng:
Chiều:
Ngày : calendar

Về bản quyền

FB/antrung.vn

Tiến độ công trình nhà tôi

* Mới giám sát công trình: Loan.87
Hoặc:

An Trung 13 năm phát triển

1397210305_11-04-2.jpg
1397276212_11-04-1-1.jpg
1397276217_11-04-1-2.jpg
1397276225_11-04-3.jpg
1397276229_11-04-4.jpg
1397276233_11-04-5.jpg
1397276239_11-04-6.jpg
1397276251_11-04-7.jpg
1397276255_11-04-8.jpg
1397276259_11-04-9.jpg
11/04/2014 Số lần xem : 161

Bề rộng mặt tiền: 6 (m)

Diện tích lô đất: (m 2)

Diện tích xây dựng: 82 (m 2)

Số tầng cao: 6

1396578148_02-04-2.jpg
1396578241_02-04-3.jpg
1396578244_02-04-4.jpg
1396578249_02-04-5.jpg
1396578253_02-04-6.jpg
1396578257_02-04-7.jpg
1396578261_02-04-8.jpg
1396578265_02-04-9.jpg
1396578278_02-04-10.jpg
1396578282_02-04-11.jpg
1396578285_02-04-12.jpg
04/04/2014 Số lần xem : 154

Bề rộng mặt tiền: 10 (m)

Diện tích lô đất: 190 (m 2)

Diện tích xây dựng: 180 (m 2)

Số tầng cao: 3

1373853458_14-07-2.jpg
1373853461_14-07-3.jpg
1373853464_14-07-4.jpg
1373853468_14-07-5.jpg
1373853471_14-07-6.jpg
1373853474_14-07-7.jpg
1373853477_14-07-8.jpg
1373853480_14-07-9.jpg
1373853483_14-07-10.jpg
1373853497_14-07-11.jpg
1373853500_14-07-12.jpg
1373853504_14-07-13.jpg
1373853505_14-07-14.jpg
1373853508_14-07-15.jpg
1384400940_14-11-20.jpg
1384400943_14-11-21.jpg
1384400947_14-11-22.jpg
1384401991_15-11-1.jpg
15/07/2013 Số lần xem : 258

Bề rộng mặt tiền: 8.7 (m)

Diện tích lô đất: 204 (m 2)

Diện tích xây dựng: 204 (m 2)

Số tầng cao:

1376293592_12-08-2.jpg
1376293599_12-08-3.jpg
1376293606_12-08-4.jpg
1376293612_12-08-5.jpg
1376293618_12-08-6.jpg
1376293623_12-08-7.jpg
12/08/2013 Số lần xem : 147

Bề rộng mặt tiền: 8.9 (m)

Diện tích lô đất: (m 2)

Diện tích xây dựng: 82 (m 2)

Số tầng cao: 1

Quý khách click vào NT-Ms.Vân Anh (quán kem) để xem thiết kế nội thất căn nhà này

1371781017_21-06-2.jpg
1371781021_21-06-3.jpg
1371781024_21-06-4.jpg
1371781027_21-06-5.jpg
1371781030_21-06-6.jpg
1371781033_21-06-7.jpg
1371781036_21-06-8.jpg
1371781039_21-06-9.jpg
1371781043_21-06-10.jpg
1371781047_21-06-11.jpg
21/06/2013 Số lần xem : 174

Bề rộng mặt tiền: 6.3 (m)

Diện tích lô đất: 117 (m 2)

Diện tích xây dựng: 111 (m 2)

Số tầng cao: 5