Diện tích lô đất (m2)
- DIỆN TÍCH LÔ ĐẤT: 125 m2
- Mật độ được xây dựng  77.5%
- Diện tích được xây dựng  96.88 m2