Tìm mẫu nhà

Tiện ích

Dự toán chi phí xây dựng


Hướng nhà-màu sắc theo tuổi

Tính mật độ xây dựng

Chọn tuổi làm nhà

Chọn ngày làm nhà

 

Thước Lỗ Ban

   

Gửi yêu cầu giám sát

Sáng:
Chiều:
Ngày : calendar

Về bản quyền

FB/antrung.vn

Tiến độ công trình nhà tôi

* Mới giám sát công trình: Loan.87
Hoặc:

An Trung 13 năm phát triển

1434593693_18-06-2.jpg
1434593696_18-06-3.jpg
1434593700_18-06-4.jpg
1434593703_18-06-5.jpg
1434593705_18-06-6.jpg
1434593708_18-06-7.jpg
18/06/2015 Số lần xem : 257

Bề rộng mặt tiền: 9 (m)

Diện tích lô đất: (m 2)

Diện tích xây dựng: 190 (m 2)

Số tầng cao: 1

1431743988_16-05-2.jpg
1431743991_16-05-3.jpg
1431743995_16-05-4.jpg
1431743998_16-05-5.jpg
1431744000_16-05-6.jpg
1431744004_16-05-8.jpg
1431744014_16-05-9.jpg
16/05/2015 Số lần xem : 227

Bề rộng mặt tiền: 12.5 (m)

Diện tích lô đất: 375 (m 2)

Diện tích xây dựng: 163 (m 2)

Số tầng cao: 1

Quý khách click vào NT-Mr.Đạt - 12.5x30 (nhà vườn đường Lê Quang Định) để xem thiết kế nội thất căn nhà này

1426652209_18-03-2.jpg
1426652232_18-03-3.jpg
1426652234_18-03-4.jpg
1426652237_18-03-5.jpg
1426652238_18-03-6.jpg
18/03/2015 Số lần xem : 123

Bề rộng mặt tiền: 8.3 (m)

Diện tích lô đất: 246 (m 2)

Diện tích xây dựng: 184 (m 2)

Số tầng cao: 7

1421287287_15-01-2.jpg
1421287291_15-01-3.jpg
1421287295_15-01-4.jpg
1421287301_15-01-5.jpg
1421287305_15-01-6.jpg
1421287309_15-01-7.jpg
1421287313_15-01-8.jpg
15/01/2015 Số lần xem : 106

Bề rộng mặt tiền: (m)

Diện tích lô đất: (m 2)

Diện tích xây dựng: (m 2)

Số tầng cao:

1414641925_29-10-9.jpg
1414641884_29-10-3.jpg
1414641888_29-10-4-0.jpg
1414641891_29-10-4.jpg
1414641896_29-10-5.jpg
1414641918_29-10-7.jpg
1414641921_29-10-8.jpg
1414641879_29-10-3-0.jpg
1414641877_29-10-2.jpg
1414641870_29-10-6.jpg
29/10/2014 Số lần xem : 149

Bề rộng mặt tiền: (m)

Diện tích lô đất: (m 2)

Diện tích xây dựng: (m 2)

Số tầng cao: