Tìm mẫu nhà

Tiện ích

Dự toán chi phí xây dựng


Hướng nhà-màu sắc theo tuổi

Tính mật độ xây dựng

Chọn tuổi làm nhà

Chọn ngày làm nhà

 

Thước Lỗ Ban

   

Gửi yêu cầu giám sát

Sáng:
Chiều:
Ngày : calendar

Về bản quyền

FB/antrung.vn

Tiến độ công trình nhà tôi

* Mới giám sát công trình: Loan.87
Hoặc:

An Trung 13 năm phát triển

1504674056_16-08-2017-9.jpg
1504674060_16-08-2017-10.jpg
1504674063_16-08-2017-11.jpg
1504674066_16-08-2017-12.jpg
1504674068_16-08-2017-13.jpg
1504674074_16-08-2017-14.jpg
1504674077_16-08-2017-15.jpg
1504674081_16-08-2017-16.jpg
1504674201_16-08-2017-17.jpg
1504674203_16-08-2017-18.jpg
1504674206_16-08-2017-19.jpg
1504674209_16-08-2017-20.jpg
1504674213_16-08-2017-21.jpg
06/09/2017 Số lần xem : 288

Bề rộng mặt tiền: (m)

Diện tích lô đất: (m 2)

Diện tích xây dựng: (m 2)

Số tầng cao:

Quý khách click vào BT-Mr.Thủy-12x34 (Bà Rịa) để xem thiết kế mặt tiền căn nhà này

1504256332_01-09-2017-2.jpg
1504256334_01-09-2017-3.jpg
1504256336_01-09-2017-4.jpg
1504256339_01-09-2017-5.jpg
1504256342_01-09-2017-6.jpg
1504256345_01-09-2017-7.jpg
1504256349_01-09-2017-8.jpg
1504256352_01-09-2017-9.jpg
1504256355_01-09-2017-10.jpg
1504256359_01-09-2017-11.jpg
1504256396_01-09-2017-12.jpg
1504256399_01-09-2017-13.jpg
01/09/2017 Số lần xem : 332

Bề rộng mặt tiền: 12 (m)

Diện tích lô đất: 189 (m 2)

Diện tích xây dựng: 189 (m 2)

Số tầng cao: 2

Quý khách click vào BT-Ms.Minh-12 x 15.6 (đường Xô Viết Nghệ Tĩnh) - An Trung thiết kế và thi công để xem thiết kế mặt tiền căn nhà này

1503888213_28-08-2017-2.jpg
1503888215_28-08-2017-3.jpg
1503888218_28-08-2017-4.jpg
1503888221_28-08-2017-5.jpg
1503888224_28-08-2017-6.jpg
1503888226_28-08-2017-7.jpg
1503888229_28-08-2017-8.jpg
1503888232_28-08-2017-9.jpg
1503888234_28-08-2017-10.jpg
1503888238_28-08-2017-11.jpg
28/08/2017 Số lần xem : 243

Bề rộng mặt tiền: 5.6 (m)

Diện tích lô đất: 102 (m 2)

Diện tích xây dựng: 81 (m 2)

Số tầng cao: 4

Quý khách click vào NP-Ms.Hái-5.6x12 (đường Lê Lợi) - An Trung thiết kế và thi công để xem thiết kế mặt tiền căn nhà này

1503285251_21-08-2017-2.jpg
1503285254_21-08-2017-3.jpg
1503285256_21-08-2017-4.jpg
1503285258_21-08-2017-5.jpg
1503285261_21-08-2017-6.jpg
1503285263_21-08-2017-7.jpg
1503285266_21-08-2017-8.jpg
1503285268_21-08-2017-9.jpg
1503285271_21-08-2017-10.jpg
1503285274_21-08-2017-11.jpg
21/08/2017 Số lần xem : 192

Bề rộng mặt tiền: (m)

Diện tích lô đất: (m 2)

Diện tích xây dựng: 81 (m 2)

Số tầng cao:

1502167887_08-08-2017-2.jpg
1502167890_08-08-2017-3.jpg
1502167893_08-08-2017-3-1.jpg
1502167896_08-08-2017-4.jpg
1502167911_08-08-2017-5.jpg
1502167915_08-08-2017-6.jpg
1502167923_08-08-2017-7.jpg
1502167929_08-08-2017-8.jpg
1502167933_08-08-2017-9.jpg
1502167936_08-08-2017-10.jpg
1502168020_08-08-2017-11.jpg
08/08/2017 Số lần xem : 277

Bề rộng mặt tiền: 10.8 (m)

Diện tích lô đất: 140 (m 2)

Diện tích xây dựng: 86.13 (m 2)

Số tầng cao: 3

Quý khách click vào BT-Mr.Hoàn-7x20 (Khu Á Châu) để xem thiết kế mặt tiền căn nhà này