Tìm mẫu nhà

Tiện ích

Dự toán chi phí xây dựng


Hướng nhà-màu sắc theo tuổi

Tính mật độ xây dựng

Chọn tuổi làm nhà

Chọn ngày làm nhà

 

Thước Lỗ Ban

   

Gửi yêu cầu giám sát

Sáng:
Chiều:
Ngày : calendar

Về bản quyền

FB/antrung.vn

Tiến độ công trình nhà tôi

* Mới giám sát công trình: Loan.87
Hoặc:

An Trung 13 năm phát triển

1460171086_09-04-15.jpg
1460171090_09-04-16.jpg
1460171126_09-04-17.jpg
1460171128_09-04-18.jpg
1460171131_09-04-19.jpg
1460171153_09-04-20.jpg
1460171156_09-04-21.jpg
09/04/2016 Số lần xem : 351

Bề rộng mặt tiền: 9.5 (m)

Diện tích lô đất: 330 (m 2)

Diện tích xây dựng: 157 (m 2)

Số tầng cao: 3

Quý khách click vào NT-Mr.Thanh-12x27.5 (Đồi Ngọc Tước) để xem thiết kế nội thất căn nhà này

1459480095_01-04-2.jpg
1459480097_01-04-3.jpg
1459480100_01-04-4.jpg
1459480102_01-04-5.jpg
1459480105_01-04-7.jpg
01/04/2016 Số lần xem : 327

Bề rộng mặt tiền: 8.2 (m)

Diện tích lô đất: 203 (m 2)

Diện tích xây dựng: 119.7 (m 2)

Số tầng cao: 3

Quý khách click vào NT-Mr.Chín-10x20.3 (Khu Đại An) để xem thiết kế nội thất căn nhà này

1457572679_09-03-2.jpg
1457572683_09-03-3.jpg
1457572686_09-03-4.jpg
1457572689_09-03-5.jpg
1457572692_09-03-6.jpg
1457572695_09-03-7.jpg
1457572698_09-03-8.jpg
1457572701_09-03-9.jpg
1457572704_09-03-10.jpg
1457572707_09-03-11.jpg
1457573663_09-03-12.jpg
10/03/2016 Số lần xem : 184

Bề rộng mặt tiền: 15.7 (m)

Diện tích lô đất: 188 (m 2)

Diện tích xây dựng: 98 (m 2)

Số tầng cao: 3

1456885352_02-03-2.jpg
1456885355_02-03-3.jpg
1456885358_02-03-4.jpg
1456885363_02-03-5.jpg
1456885367_02-03-6.jpg
1456885373_02-03-8.jpg
02/03/2016 Số lần xem : 200

Bề rộng mặt tiền: 8.2 (m)

Diện tích lô đất: 1200 (m 2)

Diện tích xây dựng: 204 (m 2)

Số tầng cao: 2

Quý khách click vào NT-Mr.Tâm-30x40 (Xuyên Mộc) để xem thiết kế nội thất căn nhà này

1456219989_23-02-2.jpg
1456219994_23-02-3.jpg
1456219997_23-02-4.jpg
1456219999_23-02-5.jpg
1456220001_23-02-6.jpg
1456220038_23-02-7.jpg
23/02/2016 Số lần xem : 219

Bề rộng mặt tiền: 9.6 (m)

Diện tích lô đất: 250 (m 2)

Diện tích xây dựng: 110 (m 2)

Số tầng cao: 3

Quý khách click vào NT-Mr.Trí-12x22 (đường Lê Ngọc Hân) - Thiết kế thi công trọn gói để xem thiết kế nội thất căn nhà này