Tìm mẫu nhà

Tiện ích

Dự toán chi phí xây dựng


Hướng nhà-màu sắc theo tuổi

Tính mật độ xây dựng

Chọn tuổi làm nhà

Chọn ngày làm nhà

 

Thước Lỗ Ban

   

Gửi yêu cầu giám sát

Sáng:
Chiều:
Ngày : calendar

Về bản quyền

FB/antrung.vn

Tiến độ công trình nhà tôi

* Mới giám sát công trình: Loan.87
Hoặc:

An Trung 13 năm phát triển

1481166583_07-12-2.jpg
1481166585_07-12-4.jpg
1481254387_07-12-1.jpg
1481254389_07-12-6.jpg
1481254392_07-12-7.jpg
08/12/2016 Số lần xem : 281

Bề rộng mặt tiền: 3.35 (m)

Diện tích lô đất: 62 (m 2)

Diện tích xây dựng: 62 (m 2)

Số tầng cao: 4

1480477494_30-11-2.jpg
1480477497_30-11-3.jpg
1480477499_30-11-4.jpg
1480477502_30-11-5.jpg
1480477642_30-11-6.jpg
30/11/2016 Số lần xem : 319

Bề rộng mặt tiền: 5.2 (m)

Diện tích lô đất: 74 (m 2)

Diện tích xây dựng: 64 (m 2)

Số tầng cao: 4

Quý khách click vào NT-Mr.Hiếu-5.2x15 (Hẻm 96 Lê Lợi) để xem thiết kế nội thất căn nhà này

1479262123_16-11-1.jpg
1479262125_16-11-2.jpg
1479262130_16-11-3.jpg
1479262132_16-11-4.jpg
1479527146_16-11-6.jpg
1479527141_16-11-41.jpg
1479527144_16-11-5.jpg
1479527149_16-11-7.jpg
1489139811_10-03-2017-11.jpg
1489139814_10-03-2017-12.jpg
1489139817_10-03-2017-13.jpg
1489139819_10-03-2017-14.jpg
16/11/2016 Số lần xem : 228

Bề rộng mặt tiền: (m)

Diện tích lô đất: 100 (m 2)

Diện tích xây dựng: 100 (m 2)

Số tầng cao: 7

Quý khách click vào NT-Mr.Tú-6.7x15 (Nhà ở kết hợp kinh doanh) - An Trung thiết kế và thi công để xem thiết kế nội thất căn nhà này

1476932278_20-10-2.jpg
1476932287_20-10-3.jpg
1476932293_20-10-4.jpg
1476932295_20-10-5.jpg
1476932298_20-10-6.jpg
20/10/2016 Số lần xem : 402

Bề rộng mặt tiền: 5 (m)

Diện tích lô đất: 127 (m 2)

Diện tích xây dựng: 65 (m 2)

Số tầng cao: 3

1472718903_01-09-16.jpg
1472718908_01-09-17.jpg
1472718911_01-09-18.jpg
1473127224_01-09-14.jpg
01/09/2016 Số lần xem : 370

Bề rộng mặt tiền: 6.3 (m)

Diện tích lô đất: 113.4 (m 2)

Diện tích xây dựng: 81.9 (m 2)

Số tầng cao: 4

Quý khách click vào NT-Mr.Phương-6.3x18 (đường Lê Văn Lộc) - An Trung thiết kế và thi công để xem thiết kế nội thất căn nhà này