Tìm mẫu nhà

Tiện ích

Dự toán chi phí xây dựng


Hướng nhà-màu sắc theo tuổi

Tính mật độ xây dựng

Chọn tuổi làm nhà

Chọn ngày làm nhà

 

Thước Lỗ Ban

   

Gửi yêu cầu giám sát

Sáng:
Chiều:
Ngày : calendar

Về bản quyền

FB/antrung.vn

Tiến độ công trình nhà tôi

* Mới giám sát công trình: Loan.87
Hoặc:

An Trung 13 năm phát triển

1501143716_27-07-2017-2.jpg
1501143718_27-07-2017-3.jpg
1501143721_27-07-2017-4.jpg
1501143723_27-07-2017-5.jpg
27/07/2017 Số lần xem : 288

Bề rộng mặt tiền: 5.6 (m)

Diện tích lô đất: 102 (m 2)

Diện tích xây dựng: 81 (m 2)

Số tầng cao: 4

Quý khách click vào NT-Ms.Hái-5.6x12 (đường Lê Lợi) - An Trung thiết kế và thi công để xem thiết kế nội thất căn nhà này

1500350431_18-07-2017-2.jpg
1500350434_18-07-2017-3.jpg
1500350436_18-07-2017-4.jpg
1500350803_18-07-2017-5.jpg
18/07/2017 Số lần xem : 393

Bề rộng mặt tiền: 5 (m)

Diện tích lô đất: 95 (m 2)

Diện tích xây dựng: 90 (m 2)

Số tầng cao: 3

Quý khách click vào NT-Mr.Long-5x19 (đường Ông Ích Khiêm) để xem thiết kế nội thất căn nhà này

1498555541_22-06-2017-17.jpg
1498555544_22-06-2017-18.jpg
1498555547_22-06-2017-19.jpg
1498555549_22-06-2017-20.jpg
1498555552_22-06-2017-21.jpg
27/06/2017 Số lần xem : 362

Bề rộng mặt tiền: 15 (m)

Diện tích lô đất: 113 (m 2)

Diện tích xây dựng: 95 (m 2)

Số tầng cao: 3

1498100236_22-06-2017-12.jpg
1498100238_22-06-2017-13.jpg
1498100241_22-06-2017-14.jpg
22/06/2017 Số lần xem : 313

Bề rộng mặt tiền: 4.9 (m)

Diện tích lô đất: 81 (m 2)

Diện tích xây dựng: 81 (m 2)

Số tầng cao: 3

1493264488_19-04-2017-2.jpg
1493264491_19-04-2017-3.jpg
1493264493_19-04-2017-4.jpg
1493264494_19-04-2017-5.jpg
27/04/2017 Số lần xem : 383

Bề rộng mặt tiền: 5 (m)

Diện tích lô đất: 81.9 (m 2)

Diện tích xây dựng: 55.09 (m 2)

Số tầng cao: 4

Quý khách click vào NT-Ms.Trang-5x17 (đường Phạm Hồng Thái) - An Trung thiết kế và thi công để xem thiết kế nội thất căn nhà này