Tìm mẫu nhà

Tiện ích

Dự toán chi phí xây dựng


Hướng nhà-màu sắc theo tuổi

Tính mật độ xây dựng

Chọn tuổi làm nhà

Chọn ngày làm nhà

 

Thước Lỗ Ban

   

Gửi yêu cầu giám sát

Sáng:
Chiều:
Ngày : calendar

Về bản quyền

FB/antrung.vn

Tiến độ công trình nhà tôi

* Mới giám sát công trình: Thanh.10
Hoặc:

An Trung 13 năm phát triển

1515809825_Cty-thiet-ke-biet-thu-uy-tin-vung-tau-mrbang-phongngutrai-2.jpg
1515809827_Cty-thiet-ke-biet-thu-uy-tin-vung-tau-mrbang-phongngutrai-3.jpg
1515809810_12-Cty-thiet-ke-biet-thu-uy-tin-vung-tau-mrbang-phong-sinh-hoat-chung-3.jpg
1515809812_13-Cty-thiet-ke-biet-thu-uy-tin-vung-tau-mrbang-phongngugai-12.jpg
1515809809_11-Cty-thiet-ke-biet-thu-uy-tin-vung-tau-mrbang-phong-sinh-hoat-chung-2.jpg
1515809743_10-Cty-thiet-ke-biet-thu-uy-tin-vung-tau-mrbang-phong-sinh-hoat-chung-1.jpg
1515809742_9Cty-thiet-ke-biet-thu-uy-tin-vung-tau-mrbang-phongkhachbep-5.jpg
1515809736_1-5d-goc1.jpg
1515809737_3-5d-goc4.jpg
1515809737_4-5d-goc5.jpg
1515809738_5-Cty-thiet-ke-biet-thu-uy-tin-vung-tau-mrbang-phongkhachbep-3.jpg
1515809739_6-Cty-thiet-ke-biet-thu-uy-tin-vung-tau-mrbang-phongkhachbep-4.jpg
1515809740_7-Cty-thiet-ke-biet-thu-uy-tin-vung-tau-mrbang-phongkhachbep-1.jpg
1515809741_8-Cty-thiet-ke-biet-thu-uy-tin-vung-tau-mrbang-phongkhachbep-2.jpg
1515809815_14-Cty-thiet-ke-biet-thu-uy-tin-vung-tau-mrbang-phongngugai-2.jpg
1515809817_15Cty-thiet-ke-biet-thu-uy-tin-vung-tau-mrbang-phongngugai-3.jpg
1515809819_16Cty-thiet-ke-biet-thu-uy-tin-vung-tau-mrbang-phongngumaster-1.jpg
1515809821_16Cty-thiet-ke-biet-thu-uy-tin-vung-tau-mrbang-phongngumaster-3.jpg
1515809823_Cty-thiet-ke-biet-thu-uy-tin-vung-tau-mrbang-phongba-1.jpg
13/01/2018 Số lần xem : 39

Bề rộng mặt tiền: 10.6 (m)

Diện tích lô đất: 174 (m 2)

Diện tích xây dựng: 174 (m 2)

Số tầng cao: 2

1508731792_23-102017-2.jpg
1508731796_23-102017-3.jpg
1508731799_23-102017-4.jpg
1508731802_23-102017-5.jpg
1508731807_23-102017-6.jpg
1508731812_23-102017-7.jpg
23/10/2017 Số lần xem : 317

Bề rộng mặt tiền: 7 (m)

Diện tích lô đất: 250 (m 2)

Diện tích xây dựng: 118 (m 2)

Số tầng cao: 3

1507610351_10-10-2017-2.jpg
1507610356_10-10-2017-3.jpg
1507610358_10-10-2017-4.jpg
1507610360_10-10-2017-5.jpg
1507610363_10-10-2017-6.jpg
10/10/2017 Số lần xem : 199

Bề rộng mặt tiền: 14 (m)

Diện tích lô đất: 318 (m 2)

Diện tích xây dựng: 121 (m 2)

Số tầng cao: 3

1506654731_29-09-2017-2.jpg
1506654733_29-09-2017-3.jpg
1506654736_29-09-2017-4.jpg
1506654737_29-09-2017-5.jpg
29/09/2017 Số lần xem : 335

Bề rộng mặt tiền: 8.4 (m)

Diện tích lô đất: 187 (m 2)

Diện tích xây dựng: 125 (m 2)

Số tầng cao: 3

Quý khách click vào NT-Mr.Quân-10x19 (Khu biệt thự Bình Minh) để xem thiết kế nội thất căn nhà này

1504258646_16-08-2017-2.jpg
1504258649_16-08-2017-3.jpg
1504258663_16-08-2017-4.jpg
1504258666_16-08-2017-5.jpg
1504258668_16-08-2017-6.jpg
1504258671_16-08-2017-7.jpg
01/09/2017 Số lần xem : 293

Bề rộng mặt tiền: 10 (m)

Diện tích lô đất: 408 (m 2)

Diện tích xây dựng: 161 (m 2)

Số tầng cao: 2

Quý khách click vào NT-Mr.Thủy-12x34 (Bà Rịa) để xem thiết kế nội thất căn nhà này