Thông tin mẫu nhà
  • Diện tích xây dựng : 256 m2
  • Số tầng cao : 2 tầng
  • Bề rộng mặt tiền : 8 m