Ngày đăng :
Chia sẻ :
⚠️ Theo Nghị định 100/2018/NĐ-CP của Chính Phủ và Thông tư 17/2016/TT-BXD của 𝗕𝗼̣̂ 𝗫𝗮̂𝘆 𝗗𝘂̛̣𝗻𝗴 quy định cá nhân, tổ chức tham gia hoạt động xây dựng BẮT BUỘC PHẢI CÓ CHỨNG CHỈ năng lực hoạt động xây dựng
⚠️ Thực tế chỉ số ít công ty xây dựng chuyên đấu thầu dự án lớn, công trình vốn ngân sách… đáp ứng đủ. Còn lại ❗hầu hết các công ty xây dựng dân dụng tại BR-VT hoàn toàn KHÔNG CÓ chứng chỉ❗❗❗
⛔ Điều này dẫn đến nhiều HỆ LỤY VỀ PHÁP LÝ KHÁCH HÀNG PHẢI GÁNH. Đặc biệt trường hợp có sự cố xảy ra!
⚠️ Hãy yêu cầu chứng chỉ năng lực cty như thành phần không thể tách rời của HĐ thi công để bảo vệ QUYỀN ĐƯỢC AN TÂM LÀM NHÀ của chính bạn ✅


Ban Truyền thông An Trung