Thông tin mẫu nhà
  • Diện tích lô đất : 87.5 m2
  • Diện tích xây dựng : 74.2 m2