Thông tin mẫu nhà
  • Diện tích lô đất : 100 m2
  • Diện tích xây dựng : 80 m2
  • Số tầng cao : 43 tầng
  • Bề rộng mặt tiền : 5 m