Thông tin mẫu nhà
  • Diện tích xây dựng : 111 m2
  • Số tầng cao : 8 tầng
  • Bề rộng mặt tiền : 8 m

Đây là công trình đánh dấu sự lan tỏa của An Trung ra các thị trường yêu cầu chuyên môn cao như Sài Gòn.

Xem thêm thông tin về công trình tại đây