Tìm mẫu nhà

Tiện ích

Dự toán chi phí xây dựng


Hướng nhà-màu sắc theo tuổi

Tính mật độ xây dựng

Chọn tuổi làm nhà

Chọn ngày làm nhà

 

Thước Lỗ Ban

   

Gửi yêu cầu giám sát

Sáng:
Chiều:
Ngày : calendar

Về bản quyền

FB/antrung.vn

Tiến độ công trình nhà tôi

* Mới giám sát công trình: Loan.87
Hoặc:

An Trung 13 năm phát triển

1365822281_13-04-12.jpg
1365822278_13-04-11.jpg
1365822275_13-04-10.jpg
1365822272_13-04-9.jpg
1365822268_13-04-8.jpg
1365822265_13-04-7.jpg
1365822262_13-04-6.jpg
1365822243_13-04-5.jpg
1365822239_13-04-4.jpg
1365822236_13-04-3.jpg
1365822232_13-04-2.jpg
1365822229_13-04-1.jpg
1365822226_13-04-0.jpg
1365822220_12-04-5.jpg
1365822215_12-04-4.jpg
1365822184_13-04-16.jpg
1365822188_13-04-17.jpg
1365822284_13-04-13.jpg
1365822288_13-04-14.jpg
12/04/2013 Số lần xem : 173

Bề rộng mặt tiền: (m)

Diện tích lô đất: (m 2)

Diện tích xây dựng: 225 (m 2)

Số tầng cao: 1

Quý khách click vào NT-Mrs.Uyên (Nhà vườn Đất Đỏ) để xem thiết kế nội thất căn nhà này

1364291934_26-03-7.jpg
1364291939_26-03-8.jpg
1364291943_26-03-9.jpg
1364291946_26-03-10.jpg
1364291949_26-03-11.jpg
1364291953_26-03-12.jpg
1364347686_26-03-13.jpg
1364347688_26-03-14.jpg
1364347692_26-03-15.jpg
26/03/2013 Số lần xem : 149

Bề rộng mặt tiền: 15 (m)

Diện tích lô đất: 318 (m 2)

Diện tích xây dựng: 129 (m 2)

Số tầng cao: 7

1361353656_20-02-12.jpg
1361353657_20-02-13.jpg
1361353661_20-02-14.jpg
1361353664_20-02-15.jpg
1361353667_20-02-16.jpg
1361353671_20-02-17.jpg
1361353674_20-02-18.jpg
1361353677_20-02-19.jpg
1361353680_20-02-20.jpg
1361353685_20-02-21.jpg
1361353700_20-02-22.jpg
1361353703_20-02-23.jpg
1361353706_20-02-24.jpg
1361353710_20-02-25.jpg
1361353714_20-02-26.jpg
1361353717_20-02-27.jpg
20/02/2013 Số lần xem : 391

Bề rộng mặt tiền: 15 (m)

Diện tích lô đất: 1430 (m 2)

Diện tích xây dựng: (m 2)

Số tầng cao: 4

Quý khách click vào NT-Mr.Tài-15x90 để xem thiết kế nội thất căn nhà này

1358909291_21-01-9.jpg
1358909288_21-01-8.jpg
1358909285_21-01-7.jpg
1358909281_21-01-6.jpg
1358909277_21-01-5.jpg
1358909274_21-01-4.jpg
1358909261_23-01-2.jpg
1358909271_21-01-3.jpg
1358909295_21-01-10.jpg
21/01/2013 Số lần xem : 128

Bề rộng mặt tiền: 8.4 (m)

Diện tích lô đất: 174 (m 2)

Diện tích xây dựng: (m 2)

Số tầng cao: 2

Quý khách click vào NT-Mr.Hiệp-8.4x20.7 (Nhà hàng Tân Phú) để xem thiết kế nội thất căn nhà này

1387598295_21-12-6.jpg
1387598292_21-12-5.jpg
1387598289_21-12-4.jpg
1387598285_21-12-3.jpg
1387598280_21-12-2.jpg
1354845492_07-12-7-2012.jpg
1354845495_07-12-8-2012.jpg
1354845500_07-12-9-2012.jpg
07/12/2012 Số lần xem : 173

Bề rộng mặt tiền: 16 (m)

Diện tích lô đất: 1700 (m 2)

Diện tích xây dựng: 256 (m 2)

Số tầng cao: 2

Quý khách click vào NT-Mr.Diệp (Nhà vườn 1700m2) để xem thiết kế nội thất căn nhà này