Tìm mẫu nhà

Tiện ích

Dự toán chi phí xây dựng


Hướng nhà-màu sắc theo tuổi

Tính mật độ xây dựng

Chọn tuổi làm nhà

Chọn ngày làm nhà

 

Thước Lỗ Ban

   

Gửi yêu cầu giám sát

Sáng:
Chiều:
Ngày : calendar

Về bản quyền

FB/antrung.vn

Tiến độ công trình nhà tôi

* Mới giám sát công trình: Loan.87
Hoặc:

An Trung 13 năm phát triển

1371200582_14-06-9.jpg
1371200586_14-06-10.jpg
1371200590_14-06-11.jpg
1371200593_14-06-12.jpg
1371200597_14-06-13.jpg
1371200600_14-06-14.jpg
1371200606_14-06-15.jpg
1371200611_14-06-16.jpg
1371200618_14-06-17.jpg
1371200622_14-06-7.jpg
1371200634_14-06-18.jpg
1371200637_14-06-19.jpg
1371200640_14-06-20.jpg
14/06/2013 Số lần xem : 228

Bề rộng mặt tiền: 16.5 (m)

Diện tích lô đất: 752 (m 2)

Diện tích xây dựng: (m 2)

Số tầng cao:

1369640592_27-05-27.jpg
1369640590_27-05-26.jpg
1369640575_27-05-25.jpg
1369640571_27-05-24.jpg
1369640565_27-05-23.jpg
1369640561_27-05-22.jpg
1369640559_27-05-21.jpg
1369640554_27-05-20.jpg
1369640551_27-05-19.jpg
1369640544_27-05-17.jpg
1369640547_27-05-18.jpg
1369640596_27-05-28.jpg
27/05/2013 Số lần xem : 232

Bề rộng mặt tiền: 25 (m)

Diện tích lô đất: (m 2)

Diện tích xây dựng: 504 (m 2)

Số tầng cao: 3

1368840345_15-05-12.jpg
1368840341_15-05-11.jpg
1368840338_15-05-10.jpg
1368840334_15-05-9.jpg
1368840297_17-05-22.jpg
1368840327_15-05-7.jpg
1368840331_15-05-8.jpg
1368840348_15-05-13.jpg
1368840351_15-05-14.jpg
15/05/2013 Số lần xem : 120

Bề rộng mặt tiền: 4.3 (m)

Diện tích lô đất: (m 2)

Diện tích xây dựng: 52 (m 2)

Số tầng cao:

1366603205_22-04-17.jpg
1366603208_22-04-18.jpg
1366603213_22-04-19.jpg
1366603217_22-04-20.jpg
1366603221_22-04-21.jpg
1366603225_22-04-22.jpg
22/04/2013 Số lần xem : 72

Bề rộng mặt tiền: (m)

Diện tích lô đất: (m 2)

Diện tích xây dựng: (m 2)

Số tầng cao:

1366278990_18-04-12.jpg
1366278994_18-04-13.jpg
1366279000_18-04-14.jpg
1366279004_18-04-15.jpg
1366279007_18-04-16.jpg
1366279010_18-04-17.jpg
1366279016_18-04-18.jpg
1366279019_18-04-19.jpg
18/04/2013 Số lần xem : 147

Bề rộng mặt tiền: 6.5 (m)

Diện tích lô đất: (m 2)

Diện tích xây dựng: 232 (m 2)

Số tầng cao: 3