Tìm mẫu nhà

Tiện ích

Dự toán chi phí xây dựng


Hướng nhà-màu sắc theo tuổi

Tính mật độ xây dựng

Chọn tuổi làm nhà

Chọn ngày làm nhà

 

Thước Lỗ Ban

   

Gửi yêu cầu giám sát

Sáng:
Chiều:
Ngày : calendar

Về bản quyền

FB/antrung.vn

Tiến độ công trình nhà tôi

* Mới giám sát công trình: Loan.87
Hoặc:

An Trung 13 năm phát triển

1408680458_22-08-2.jpg
1408680461_22-08-3.jpg
1408680466_22-08-4.jpg
1408680470_22-08-5.jpg
1408680473_22-08-6.jpg
1408680506_22-08-7.jpg
1408680508_22-08-8.jpg
1408680512_22-08-9.jpg
22/08/2014 Số lần xem : 258

Bề rộng mặt tiền: (m)

Diện tích lô đất: 759 (m 2)

Diện tích xây dựng: 219 (m 2)

Số tầng cao: 1

1407383604_07-08-2.jpg
1407383609_07-08-3.jpg
1407383612_07-08-4.jpg
1407383616_07-08-5.jpg
1407383620_07-08-6.jpg
1407383632_07-08-7.jpg
1407383635_07-08-8.jpg
1407383638_07-08-9.jpg
1407383642_07-08-10.jpg
1407383645_07-08-11.jpg
1407383648_07-08-12.jpg
07/08/2014 Số lần xem : 260

Bề rộng mặt tiền: 14.4 (m)

Diện tích lô đất: 1000 (m 2)

Diện tích xây dựng: 190 (m 2)

Số tầng cao: 1

1405735374_19-07-2.jpg
1405735377_19-07-3.jpg
1405735380_19-07-4.jpg
1405735385_19-07-5.jpg
1405735390_19-07-6.jpg
19/07/2014 Số lần xem : 245

Bề rộng mặt tiền: 9 (m)

Diện tích lô đất: 200 (m 2)

Diện tích xây dựng: 200 (m 2)

Số tầng cao: 4

1403574794_24-06-2.jpg
1403574798_24-06-3.jpg
1403574802_24-06-4.jpg
1403574805_24-06-5.jpg
1403574809_24-06-6.jpg
1403574812_24-06-7.jpg
1403574815_24-06-7-1.jpg
1403574818_24-06-7-2.jpg
1403574833_24-06-8.jpg
1403574836_24-06-9.jpg
1403574839_24-06-10.jpg
1403574843_24-06-11.jpg
1403574846_24-06-12.jpg
1403574849_24-06-13.jpg
1403575686_24-06-14.jpg
24/06/2014 Số lần xem : 199

Bề rộng mặt tiền: 9.4 (m)

Diện tích lô đất: (m 2)

Diện tích xây dựng: 70 (m 2)

Số tầng cao: 1

Quý khách click vào NT-Mr.Tùng (Nhà gia tiên) để xem thiết kế nội thất căn nhà này

1402453353_11-06-2.jpg
1402453357_11-06-3.jpg
1402453361_11-06-4.jpg
1402453364_11-06-5.jpg
1402453368_11-06-6.jpg
1402453371_11-06-7.jpg
1402453377_11-06-8.jpg
1402453383_11-06-9.jpg
1402453384_11-06-10.jpg
11/06/2014 Số lần xem : 336

Bề rộng mặt tiền: 5.3 (m)

Diện tích lô đất: 84 (m 2)

Diện tích xây dựng: 72 (m 2)

Số tầng cao: 7

Quý khách click vào NT-Mr.Hưng-5.2x16.3 (đường Lương Thế Vinh) - Thiết kế thi công trọn gói để xem thiết kế nội thất căn nhà này