Tìm mẫu nhà

Tiện ích

Dự toán chi phí xây dựng


Hướng nhà-màu sắc theo tuổi

Tính mật độ xây dựng

Chọn tuổi làm nhà

Chọn ngày làm nhà

 

Thước Lỗ Ban

   

Gửi yêu cầu giám sát

Sáng:
Chiều:
Ngày : calendar

Về bản quyền

FB/antrung.vn

Tiến độ công trình nhà tôi

* Mới giám sát công trình: Loan.87
Hoặc:

An Trung 13 năm phát triển

1477472227_26-10-2.jpg
1477472230_26-10-3.jpg
1477472234_26-10-4.jpg
1477472236_26-10-5.jpg
1477472239_26-10-6.jpg
1477472243_26-10-7.jpg
1477472244_26-10-8.jpg
1477534493_26-10-9.jpg
26/10/2016 Số lần xem : 171

Bề rộng mặt tiền: 12 (m)

Diện tích lô đất: 540 (m 2)

Diện tích xây dựng: (m 2)

Số tầng cao: 1

1476158483_11-10-6.jpg
1476158486_11-10-7.jpg
1476158492_11-10-8.jpg
1476158495_11-10-9.jpg
1476158499_11-10-10.jpg
1476158501_11-10-10-0.jpg
1476158504_11-10-11.jpg
1476175770_11-10-11-0.jpg
1476175778_11-10-11-1.jpg
1476175782_11-10-12.jpg
1476175788_11-10-13.jpg
1476175792_11-10-14.jpg
1476175798_11-10-1-0.jpg
1476175801_11-10-2.jpg
1476175805_11-10-3.jpg
1476175808_11-10-4.jpg
11/10/2016 Số lần xem : 199

Bề rộng mặt tiền: 8 (m)

Diện tích lô đất: 282 (m 2)

Diện tích xây dựng: 200 (m 2)

Số tầng cao: 8

1462095127_29-04-2.jpg
1462095134_29-04-3.jpg
1462095141_29-04-4.jpg
1462095146_29-04-5.jpg
1462095150_29-04-6.jpg
1462095155_29-04-7.jpg
01/05/2016 Số lần xem : 124

Bề rộng mặt tiền: 10 (m)

Diện tích lô đất: 196 (m 2)

Diện tích xây dựng: 176 (m 2)

Số tầng cao: 6

1455846916_05-02-5.jpg
1455846913_05-02-4.jpg
1455846910_05-02-3.jpg
1455846907_05-02-2.jpg
19/02/2016 Số lần xem : 141

Bề rộng mặt tiền: 19 (m)

Diện tích lô đất: 597 (m 2)

Diện tích xây dựng: 181 (m 2)

Số tầng cao: 6

1445908984_26-10-5.jpg
1445908968_27-10-4.jpg
1445908962_27-10-2.jpg
1445908965_27-10-3.jpg
1445908987_26-10-6.jpg
26/10/2015 Số lần xem : 103

Bề rộng mặt tiền: 17 (m)

Diện tích lô đất: 492 (m 2)

Diện tích xây dựng: 327 (m 2)

Số tầng cao: 3