Tìm mẫu nhà

Tiện ích

Dự toán chi phí xây dựng


Hướng nhà-màu sắc theo tuổi

Tính mật độ xây dựng

Chọn tuổi làm nhà

Chọn ngày làm nhà

 

Thước Lỗ Ban

   

Gửi yêu cầu giám sát

Sáng:
Chiều:
Ngày : calendar

Về bản quyền

FB/antrung.vn

Tiến độ công trình nhà tôi

* Mới giám sát công trình: Loan.87
Hoặc:

An Trung 13 năm phát triển

1506308084_25-09-2017-2.jpg
1506308087_25-09-2017-3.jpg
1506308090_25-09-2017-4.jpg
1506308093_25-09-2017-5.jpg
1506308097_25-09-2017-6.jpg
1506308100_25-09-2017-7.jpg
1506308103_25-09-2017-8.jpg
1506308106_25-09-2017-9.jpg
1506308109_25-09-2017-10.jpg
1506308147_25-09-2017-11.jpg
1506308149_25-09-2017-12.jpg
1506308152_25-09-2017-13.jpg
1506308155_25-09-2017-14.jpg
1506308159_25-09-2017-15.jpg
1506308161_25-09-2017-16.jpg
25/09/2017 Số lần xem : 106

Bề rộng mặt tiền: (m)

Diện tích lô đất: (m 2)

Diện tích xây dựng: (m 2)

Số tầng cao:

1495857753_27-05-2017-2.jpg
1495857757_27-05-2017-3.jpg
1495857761_27-05-2017-4.jpg
1495857762_27-05-2017-5.jpg
1495857764_27-05-2017-6.jpg
1495857767_27-05-2017-7.jpg
1495857769_27-05-2017-8.jpg
27/05/2017 Số lần xem : 235

Bề rộng mặt tiền: 10.6 (m)

Diện tích lô đất: 370 (m 2)

Diện tích xây dựng: 177 (m 2)

Số tầng cao: 1

1479975293_24-11-2.jpg
1479975295_24-11-3.jpg
1496120210_30-05-2017-3.jpg
1496120201_24-11-5.jpg
1496120186_30-05-2017-5.jpg
1496120170_24-11-4.jpg
1496120154_30-05-2017-1.jpg
1496120241_24-11-6.jpg
1496120250_30-05-2017-4.jpg
1496120275_30-05-2017-2.jpg
1496120380_24-11-7.jpg
1496120383_24-11-8.jpg
1496120386_24-11-9.jpg
24/11/2016 Số lần xem : 341

Bề rộng mặt tiền: 37 (m)

Diện tích lô đất: (m 2)

Diện tích xây dựng: (m 2)

Số tầng cao:

1478054699_02-11-4.jpg
1478054689_02-11-1.jpg
1478054692_02-11-2.jpg
1478054695_02-11-3.jpg
1478054704_02-11-5.jpg
1478054705_02-11-6.jpg
1478054710_02-11-7.jpg
1478054712_02-11-8.jpg
1478054715_02-11-9.jpg
02/11/2016 Số lần xem : 272

Bề rộng mặt tiền: (m)

Diện tích lô đất: (m 2)

Diện tích xây dựng: (m 2)

Số tầng cao:

1477621640_28-10-2.jpg
1477621643_28-10-3.jpg
1477621645_28-10-4.jpg
1477621648_28-10-5.jpg
1477621651_28-10-6.jpg
1477621654_28-10-7.jpg
1477621657_28-10-8.jpg
1477621659_28-10-9.jpg
1477621662_28-10-10.jpg
1477621665_28-10-11.jpg
1477621684_28-10-13.jpg
1477621686_28-10-14.jpg
1477621690_28-10-15.jpg
1477621692_28-10-16.jpg
1477622362_28-10-12.jpg
28/10/2016 Số lần xem : 184

Bề rộng mặt tiền: 13 (m)

Diện tích lô đất: 246 (m 2)

Diện tích xây dựng: 195 (m 2)

Số tầng cao: 8