Tìm mẫu nhà

Tiện ích

Dự toán chi phí xây dựng


Hướng nhà-màu sắc theo tuổi

Tính mật độ xây dựng

Chọn tuổi làm nhà

Chọn ngày làm nhà

 

Thước Lỗ Ban

   

Gửi yêu cầu giám sát

Sáng:
Chiều:
Ngày : calendar

Về bản quyền

FB/antrung.vn

Tiến độ công trình nhà tôi

* Mới giám sát công trình: Loan.87
Hoặc:

An Trung 13 năm phát triển

1307353620_NT99.jpg
1307353625_NT99_1.jpg
1307353634_NT100.jpg
1307353785_NT101.jpg
1307353789_NT102.jpg
1307353793_NT103.jpg
1307353796_NT104.jpg
1307353801_NT105.jpg
1307353804_NT106.jpg
1307353807_NT107.jpg
1307353811_NT108.jpg
1307353815_NT109.jpg
1307353819_NT110.jpg
1307353838_NT111.jpg
06/06/2011 Số lần xem : 205

Bề rộng mặt tiền: 6 (m)

Diện tích lô đất: 103 (m 2)

Diện tích xây dựng: 371 (m 2)

Số tầng cao: 4

Quý khách click vào NP-Mr.Hùng-6x18 để xem thiết kế mặt tiền căn nhà này

1307352013_NT85.jpg
1307352018_NT86.jpg
1307352024_NT87.jpg
1307352032_NT88.jpg
1307352036_NT89.jpg
1307352039_NT90.jpg
1307352043_NT91.jpg
1307352046_NT92.jpg
1307352050_NT93.jpg
1307352054_NT94.jpg
1307352080_NT95.jpg
1307352085_NT96.jpg
1307352088_NT97.jpg
06/06/2011 Số lần xem : 166

Bề rộng mặt tiền: 5 (m)

Diện tích lô đất: 100 (m 2)

Diện tích xây dựng: 100 (m 2)

Số tầng cao: 4

Quý khách click vào NP-Mr.Hải-5x20 để xem thiết kế mặt tiền căn nhà này

1307349359_NT72.jpg
1307349364_NT73.jpg
1307349366_NT74.jpg
1307349370_NT75.jpg
1307349373_NT76.jpg
1307349375_NT77.jpg
1307349378_NT78.jpg
1307349381_NT79.jpg
1307349385_NT80.jpg
1307349389_NT81.jpg
1307349420_NT82.jpg
1307349422_NT83.jpg
06/06/2011 Số lần xem : 121

Bề rộng mặt tiền: 15 (m)

Diện tích lô đất: 157.5 (m 2)

Diện tích xây dựng: 140 (m 2)

Số tầng cao: 1

Quý khách click vào CTK-Mr.Hà-10.5x15 để xem thiết kế mặt tiền căn nhà này

1307348639_NT56.jpg
1307348642_NT57.jpg
1307348646_NT58.jpg
1307348651_NT59.jpg
1307348654_NT60.jpg
1307348657_NT61.jpg
1307348661_NT62.jpg
1307348668_NT63.jpg
1307348789_NT64.jpg
1307348794_NT65.jpg
1307348797_NT66.jpg
1307348799_NT67.jpg
1307348804_NT68.jpg
1307348808_NT69.jpg
1307348811_NT70.jpg
06/06/2011 Số lần xem : 113

Bề rộng mặt tiền: 9.8 (m)

Diện tích lô đất: 192 (m 2)

Diện tích xây dựng: 131 (m 2)

Số tầng cao: 5

Quý khách click vào CTK-Mr.Đảm-9.8x20 để xem thiết kế mặt tiền căn nhà này

1307347547_NT46.jpg
1307347550_NT47.jpg
1307347553_NT48.jpg
1307347556_NT49.jpg
1307347559_NT50.jpg
1307347563_NT51.jpg
1307347565_NT52.jpg
1307347569_NT53.jpg
1307347572_NT54.jpg
06/06/2011 Số lần xem : 205

Bề rộng mặt tiền: 5.4 (m)

Diện tích lô đất: 90 (m 2)

Diện tích xây dựng: 75 (m 2)

Số tầng cao: 4

Quý khách click vào NP-Mr.Chí-5.4x16 để xem thiết kế mặt tiền căn nhà này