Tìm mẫu nhà

Tiện ích

Dự toán chi phí xây dựng


Hướng nhà-màu sắc theo tuổi

Tính mật độ xây dựng

Chọn tuổi làm nhà

Chọn ngày làm nhà

 

Thước Lỗ Ban

   

Gửi yêu cầu giám sát

Sáng:
Chiều:
Ngày : calendar

Về bản quyền

FB/antrung.vn

Tiến độ công trình nhà tôi

* Mới giám sát công trình: Loan.87
Hoặc:

An Trung 13 năm phát triển

1307502037_NT212.jpg
1307502041_NT213.jpg
1307502045_NT214.jpg
1307502048_NT215.jpg
1307502052_NT216.jpg
1307502055_NT217.jpg
1307502059_NT218.jpg
1307502135_NT219.jpg
1307502138_NT220.jpg
1307502141_NT221.jpg
1307502144_NT222.jpg
1307502149_NT223.jpg
1307502151_NT224.jpg
08/06/2011 Số lần xem : 93

Bề rộng mặt tiền: 7 (m)

Diện tích lô đất: 170 (m 2)

Diện tích xây dựng: 136 (m 2)

Số tầng cao: 2

Quý khách click vào NP-Mr.Vy-7x26 để xem thiết kế mặt tiền căn nhà này

1307501258_NT186.jpg
1307501261_NT187.jpg
1307501264_NT188.jpg
1307501267_NT189.jpg
1307501271_NT190.jpg
1307501274_NT191.jpg
1307501277_NT192.jpg
1307501282_NT193.jpg
1307501286_NT194.jpg
1307501292_NT195.jpg
1307501315_NT196.jpg
08/06/2011 Số lần xem : 139

Bề rộng mặt tiền: 6.6 (m)

Diện tích lô đất: 117 (m 2)

Diện tích xây dựng: 90 (m 2)

Số tầng cao: 3

Quý khách click vào NP-Mr.Thư-6.6x18 để xem thiết kế mặt tiền căn nhà này

1307498165_NT129.jpg
1307498169_NT130.jpg
1307498174_NT131.jpg
1307498177_NT132.jpg
1307498181_NT133.jpg
1307498184_NT134.jpg
1307498188_NT135.jpg
1307498191_NT136.jpg
1307498195_NT137.jpg
1307498198_NT138.jpg
1307498215_NT139.jpg
1307498217_NT140.jpg
08/06/2011 Số lần xem : 148

Bề rộng mặt tiền: 4 (m)

Diện tích lô đất: 68 (m 2)

Diện tích xây dựng: 62 (m 2)

Số tầng cao: 4

1307353620_NT99.jpg
1307353625_NT99_1.jpg
1307353634_NT100.jpg
1307353785_NT101.jpg
1307353789_NT102.jpg
1307353793_NT103.jpg
1307353796_NT104.jpg
1307353801_NT105.jpg
1307353804_NT106.jpg
1307353807_NT107.jpg
1307353811_NT108.jpg
1307353815_NT109.jpg
1307353819_NT110.jpg
1307353838_NT111.jpg
06/06/2011 Số lần xem : 206

Bề rộng mặt tiền: 6 (m)

Diện tích lô đất: 103 (m 2)

Diện tích xây dựng: 371 (m 2)

Số tầng cao: 4

Quý khách click vào NP-Mr.Hùng-6x18 để xem thiết kế mặt tiền căn nhà này

1307352013_NT85.jpg
1307352018_NT86.jpg
1307352024_NT87.jpg
1307352032_NT88.jpg
1307352036_NT89.jpg
1307352039_NT90.jpg
1307352043_NT91.jpg
1307352046_NT92.jpg
1307352050_NT93.jpg
1307352054_NT94.jpg
1307352080_NT95.jpg
1307352085_NT96.jpg
1307352088_NT97.jpg
06/06/2011 Số lần xem : 167

Bề rộng mặt tiền: 5 (m)

Diện tích lô đất: 100 (m 2)

Diện tích xây dựng: 100 (m 2)

Số tầng cao: 4

Quý khách click vào NP-Mr.Hải-5x20 để xem thiết kế mặt tiền căn nhà này