Tìm mẫu nhà

Tiện ích

Dự toán chi phí xây dựng


Hướng nhà-màu sắc theo tuổi

Tính mật độ xây dựng

Chọn tuổi làm nhà

Chọn ngày làm nhà

 

Thước Lỗ Ban

   

Gửi yêu cầu giám sát

Sáng:
Chiều:
Ngày : calendar

Về bản quyền

FB/antrung.vn

Tiến độ công trình nhà tôi

* Mới giám sát công trình: Loan.87
Hoặc:

An Trung 13 năm phát triển

1307504175_NT170.jpg
1307504178_NT171.jpg
1307504181_NT172.jpg
1307504184_NT173.jpg
1307504188_NT174.jpg
1307504193_NT175.jpg
1307504201_NT176.jpg
1307504206_NT177.jpg
1307504210_NT178.jpg
1307504228_NT179.jpg
1307504231_NT180.jpg
1307504235_NT181.jpg
1307504238_NT182.jpg
1307504241_NT183.jpg
1307504244_NT184.jpg
08/06/2011 Số lần xem : 184

Bề rộng mặt tiền: 3.6 (m)

Diện tích lô đất: 65 (m 2)

Diện tích xây dựng: 52 (m 2)

Số tầng cao: 3

Quý khách click vào NP-Mr.Thanh-3.6x16 để xem thiết kế mặt tiền căn nhà này

1307503819_NT198.jpg
1307503911_NT199.jpg
1307503914_NT200.jpg
1307503916_NT201.jpg
1307503919_NT202.jpg
1307503922_NT203.jpg
1307503926_NT204.jpg
1307503939_NT205.jpg
1307503942_NT206.jpg
1307503945_NT207.jpg
1307503948_NT208.jpg
1307503951_NT209.jpg
1307503955_NT210.jpg
08/06/2011 Số lần xem : 121

Bề rộng mặt tiền: 4.2 (m)

Diện tích lô đất: 128 (m 2)

Diện tích xây dựng: 89 (m 2)

Số tầng cao: 3

1307502037_NT212.jpg
1307502041_NT213.jpg
1307502045_NT214.jpg
1307502048_NT215.jpg
1307502052_NT216.jpg
1307502055_NT217.jpg
1307502059_NT218.jpg
1307502135_NT219.jpg
1307502138_NT220.jpg
1307502141_NT221.jpg
1307502144_NT222.jpg
1307502149_NT223.jpg
1307502151_NT224.jpg
08/06/2011 Số lần xem : 91

Bề rộng mặt tiền: 7 (m)

Diện tích lô đất: 170 (m 2)

Diện tích xây dựng: 136 (m 2)

Số tầng cao: 2

Quý khách click vào NP-Mr.Vy-7x26 để xem thiết kế mặt tiền căn nhà này

1307501258_NT186.jpg
1307501261_NT187.jpg
1307501264_NT188.jpg
1307501267_NT189.jpg
1307501271_NT190.jpg
1307501274_NT191.jpg
1307501277_NT192.jpg
1307501282_NT193.jpg
1307501286_NT194.jpg
1307501292_NT195.jpg
1307501315_NT196.jpg
08/06/2011 Số lần xem : 138

Bề rộng mặt tiền: 6.6 (m)

Diện tích lô đất: 117 (m 2)

Diện tích xây dựng: 90 (m 2)

Số tầng cao: 3

Quý khách click vào NP-Mr.Thư-6.6x18 để xem thiết kế mặt tiền căn nhà này

1307498165_NT129.jpg
1307498169_NT130.jpg
1307498174_NT131.jpg
1307498177_NT132.jpg
1307498181_NT133.jpg
1307498184_NT134.jpg
1307498188_NT135.jpg
1307498191_NT136.jpg
1307498195_NT137.jpg
1307498198_NT138.jpg
1307498215_NT139.jpg
1307498217_NT140.jpg
08/06/2011 Số lần xem : 148

Bề rộng mặt tiền: 4 (m)

Diện tích lô đất: 68 (m 2)

Diện tích xây dựng: 62 (m 2)

Số tầng cao: 4