Tìm mẫu nhà

Tiện ích

Dự toán chi phí xây dựng


Hướng nhà-màu sắc theo tuổi

Tính mật độ xây dựng

Chọn tuổi làm nhà

Chọn ngày làm nhà

 

Thước Lỗ Ban

   

Gửi yêu cầu giám sát

Sáng:
Chiều:
Ngày : calendar

Về bản quyền

FB/antrung.vn

Tiến độ công trình nhà tôi

* Mới giám sát công trình: Loan.87
Hoặc:

An Trung 13 năm phát triển

1307519801_NT259.jpg
1307519805_NT260.jpg
1307519807_NT261.jpg
1307519811_NT262.jpg
1307519814_NT263.jpg
1307519817_NT264.jpg
1307519822_NT265.jpg
1307519824_NT266.jpg
1307519827_NT267.jpg
1307519842_NT268.jpg
1307519847_NT269.jpg
1307519851_NT270.jpg
1307519855_NT271.jpg
1307519858_NT272.jpg
1307519861_NT273.jpg
08/06/2011 Số lần xem : 192

Bề rộng mặt tiền: 5.2 (m)

Diện tích lô đất: 91.5 (m 2)

Diện tích xây dựng: 91.5 (m 2)

Số tầng cao: 3

1307506159_NT238.jpg
1307506162_NT239.jpg
1307506166_NT240.jpg
1307506169_NT241.jpg
1307506173_NT242.jpg
1307506175_NT243.jpg
1307506178_NT244.jpg
1307506192_NT245.jpg
1307506194_NT246.jpg
1307506199_NT247.jpg
1307506202_NT248.jpg
1307506206_NT249.jpg
08/06/2011 Số lần xem : 136

Bề rộng mặt tiền: 7 (m)

Diện tích lô đất: 88 (m 2)

Diện tích xây dựng: 88 (m 2)

Số tầng cao: 2

Quý khách click vào NP-Mr.Vy-7x12.6 để xem thiết kế mặt tiền căn nhà này

1307505208_NT226.jpg
1307505211_NT227.jpg
1307505214_NT228.jpg
1307505217_NT229.jpg
1307505221_NT230.jpg
1307505245_NT231.jpg
1307505252_NT231.jpg
1307505254_NT232.jpg
1307505258_NT233.jpg
1307505262_NT234.jpg
1307505266_NT235.jpg
1307505268_NT236.jpg
08/06/2011 Số lần xem : 127

Bề rộng mặt tiền: 5 (m)

Diện tích lô đất: 169 (m 2)

Diện tích xây dựng: 90 (m 2)

Số tầng cao: 4

Quý khách click vào NP-Ms.Vinh-5x19.5 để xem thiết kế mặt tiền căn nhà này

1307504175_NT170.jpg
1307504178_NT171.jpg
1307504181_NT172.jpg
1307504184_NT173.jpg
1307504188_NT174.jpg
1307504193_NT175.jpg
1307504201_NT176.jpg
1307504206_NT177.jpg
1307504210_NT178.jpg
1307504228_NT179.jpg
1307504231_NT180.jpg
1307504235_NT181.jpg
1307504238_NT182.jpg
1307504241_NT183.jpg
1307504244_NT184.jpg
08/06/2011 Số lần xem : 188

Bề rộng mặt tiền: 3.6 (m)

Diện tích lô đất: 65 (m 2)

Diện tích xây dựng: 52 (m 2)

Số tầng cao: 3

Quý khách click vào NP-Mr.Thanh-3.6x16 để xem thiết kế mặt tiền căn nhà này

1307503819_NT198.jpg
1307503911_NT199.jpg
1307503914_NT200.jpg
1307503916_NT201.jpg
1307503919_NT202.jpg
1307503922_NT203.jpg
1307503926_NT204.jpg
1307503939_NT205.jpg
1307503942_NT206.jpg
1307503945_NT207.jpg
1307503948_NT208.jpg
1307503951_NT209.jpg
1307503955_NT210.jpg
08/06/2011 Số lần xem : 121

Bề rộng mặt tiền: 4.2 (m)

Diện tích lô đất: 128 (m 2)

Diện tích xây dựng: 89 (m 2)

Số tầng cao: 3