Tìm mẫu nhà

Tiện ích

Dự toán chi phí xây dựng


Hướng nhà-màu sắc theo tuổi

Tính mật độ xây dựng

Chọn tuổi làm nhà

Chọn ngày làm nhà

 

Thước Lỗ Ban

   

Gửi yêu cầu giám sát

Sáng:
Chiều:
Ngày : calendar

Về bản quyền

FB/antrung.vn

Tiến độ công trình nhà tôi

* Mới giám sát công trình: Loan.87
Hoặc:

An Trung 13 năm phát triển

1484538463_14-01-2017-2.jpg
1484538465_14-01-2017-3.jpg
1484538467_14-01-2017-4.jpg
1484538471_14-01-2017-5.jpg
1484538474_14-01-2017-6.jpg
1484538476_14-01-2017-7.jpg
1484538479_14-01-2017-8.jpg
1484538482_14-01-2017-9.jpg
1484538495_14-01-2017-10.jpg
16/01/2017 Số lần xem : 303

Bề rộng mặt tiền: 5.3 (m)

Diện tích lô đất: 107 (m 2)

Diện tích xây dựng: 87.18 (m 2)

Số tầng cao: 3

1484012404_10-01-2017-2.jpg
1484012407_10-01-2017-3.jpg
1484012411_10-01-2017-4.jpg
1484012416_10-01-2017-5.jpg
1484012418_10-01-2017-6.jpg
1484012421_10-01-2017-7.jpg
1484012424_10-01-2017-8.jpg
1484012427_10-01-2017-9.jpg
1484012430_10-01-2017-10.jpg
1484013420_10-01-2017-11.jpg
1484013423_10-01-2017-12.jpg
1484013426_10-01-2017-13.jpg
10/01/2017 Số lần xem : 181

Bề rộng mặt tiền: (m)

Diện tích lô đất: (m 2)

Diện tích xây dựng: (m 2)

Số tầng cao:

1483494884_03-01-2017-9.jpg
1483494880_03-01-2017-8.jpg
1483494878_03-01-2017-7.jpg
1483494875_03-01-2017-6.jpg
1483494872_03-01-2017-5.jpg
1483494868_03-01-2017-4.jpg
1483494865_03-01-2017-3.jpg
1483494863_03-01-2017-2.jpg
1483494887_03-01-2017-10.jpg
1483494925_03-01-2017-11.jpg
1483494927_03-01-2017-12.jpg
1483494930_03-01-2017-13.jpg
1483494933_03-01-2017-14.jpg
1483494935_03-01-2017-15.jpg
1483494937_03-01-2017-16.jpg
04/01/2017 Số lần xem : 209

Bề rộng mặt tiền: 6 (m)

Diện tích lô đất: 148 (m 2)

Diện tích xây dựng: 99.6 (m 2)

Số tầng cao: 3

Quý khách click vào NP-Ms.Cưng-6x24.6 (đường Lê Phụng Hiểu) - An Trung thiết kế và thi công để xem thiết kế mặt tiền căn nhà này

1482466492_22-12-7.jpg
1482466489_22-12-6.jpg
1482466272_22-12-11.jpg
1482466274_22-12-12.jpg
1482466277_22-12-1.jpg
1482466279_22-12-2.jpg
1482466283_22-12-3.jpg
1482466286_22-12-4.jpg
1482466290_22-12-8.jpg
1482466293_22-12-9.jpg
1482466296_22-12-5.jpg
23/12/2016 Số lần xem : 201

Bề rộng mặt tiền: 5.2 (m)

Diện tích lô đất: 74 (m 2)

Diện tích xây dựng: 64 (m 2)

Số tầng cao: 4

Quý khách click vào NP-Mr.Hiếu-5.2x15 (Hẻm 96 Lê Lợi) để xem thiết kế mặt tiền căn nhà này

1480905232_05-12-2.jpg
1480905235_05-12-3.jpg
1480905239_05-12-4.jpg
1480905242_05-12-5.jpg
1480905244_05-12-6.jpg
1480905247_05-12-7.jpg
1480905250_05-12-8.jpg
1480905252_05-12-9.jpg
1480905256_05-12-10.jpg
1480905259_05-12-11.jpg
05/12/2016 Số lần xem : 168

Bề rộng mặt tiền: 6 (m)

Diện tích lô đất: 60 (m 2)

Diện tích xây dựng: 60 (m 2)

Số tầng cao: 3