Tìm mẫu nhà

Tiện ích

Dự toán chi phí xây dựng


Hướng nhà-màu sắc theo tuổi

Tính mật độ xây dựng

Chọn tuổi làm nhà

Chọn ngày làm nhà

 

Thước Lỗ Ban

   

Gửi yêu cầu giám sát

Sáng:
Chiều:
Ngày : calendar

Về bản quyền

FB/antrung.vn

Tiến độ công trình nhà tôi

* Mới giám sát công trình: Loan.87
Hoặc:

An Trung 13 năm phát triển

1487817950_23-02-2017-2.jpg
1487817953_23-02-2017-3.jpg
1487817955_23-02-2017-4.jpg
1487817958_23-02-2017-5.jpg
1487817961_23-02-2017-6.jpg
1487817964_23-02-2017-7.jpg
1487817966_23-02-2017-8.jpg
1487817968_23-02-2017-9.jpg
23/02/2017 Số lần xem : 267

Bề rộng mặt tiền: 4.8 (m)

Diện tích lô đất: 81.6 (m 2)

Diện tích xây dựng: 64 (m 2)

Số tầng cao: 2

1487129420_15-02-2017-2.jpg
1487129422_15-02-2017-3.jpg
1487129425_15-02-2017-4.jpg
1487129427_15-02-2017-5.jpg
1487129430_15-02-2017-6.jpg
1487130217_15-02-2017-7.jpg
1487131545_15-02-2017-8.jpg
1487131548_15-02-2017-9.jpg
1487131552_15-02-2017-10.jpg
15/02/2017 Số lần xem : 285

Bề rộng mặt tiền: 10 (m)

Diện tích lô đất: 186 (m 2)

Diện tích xây dựng: 92 (m 2)

Số tầng cao: 3

Quý khách click vào BT-Mr.Việt-10x18.6 (đường Trần Cao Vân) - An Trung thiết kế và thi công để xem thiết kế mặt tiền căn nhà này

1486435283_07-02-2017-2.jpg
1486435285_07-02-2017-3.jpg
1486435288_07-02-2017-4.jpg
1486435291_07-02-2017-5.jpg
1486435294_07-02-2017-6.jpg
1486435297_07-02-2017-7.jpg
1486435300_07-02-2017-8.jpg
1486435303_07-02-2017-9.jpg
1486435306_07-02-2017-10.jpg
1486435322_07-02-2017-11.jpg
1486435324_07-02-2017-12.jpg
07/02/2017 Số lần xem : 245

Bề rộng mặt tiền: 7.86 (m)

Diện tích lô đất: 163 (m 2)

Diện tích xây dựng: 113 (m 2)

Số tầng cao: 3

Quý khách click vào BT-Mr.Huyên-7.8x21.4 (Khu Cống Hộp, đường 3/2) để xem thiết kế mặt tiền căn nhà này

1484538463_14-01-2017-2.jpg
1484538465_14-01-2017-3.jpg
1484538467_14-01-2017-4.jpg
1484538471_14-01-2017-5.jpg
1484538474_14-01-2017-6.jpg
1484538476_14-01-2017-7.jpg
1484538479_14-01-2017-8.jpg
1484538482_14-01-2017-9.jpg
1484538495_14-01-2017-10.jpg
16/01/2017 Số lần xem : 308

Bề rộng mặt tiền: 5.3 (m)

Diện tích lô đất: 107 (m 2)

Diện tích xây dựng: 87.18 (m 2)

Số tầng cao: 3

1484012404_10-01-2017-2.jpg
1484012407_10-01-2017-3.jpg
1484012411_10-01-2017-4.jpg
1484012416_10-01-2017-5.jpg
1484012418_10-01-2017-6.jpg
1484012421_10-01-2017-7.jpg
1484012424_10-01-2017-8.jpg
1484012427_10-01-2017-9.jpg
1484012430_10-01-2017-10.jpg
1484013420_10-01-2017-11.jpg
1484013423_10-01-2017-12.jpg
1484013426_10-01-2017-13.jpg
10/01/2017 Số lần xem : 182

Bề rộng mặt tiền: (m)

Diện tích lô đất: (m 2)

Diện tích xây dựng: (m 2)

Số tầng cao: