Tìm mẫu nhà

Tiện ích

Dự toán chi phí xây dựng


Hướng nhà-màu sắc theo tuổi

Tính mật độ xây dựng

Chọn tuổi làm nhà

Chọn ngày làm nhà

 

Thước Lỗ Ban

   

Gửi yêu cầu giám sát

Sáng:
Chiều:
Ngày : calendar

Về bản quyền

FB/antrung.vn

Tiến độ công trình nhà tôi

* Mới giám sát công trình: Loan.87
Hoặc:

An Trung 13 năm phát triển

1490254203_23-03-2017-2.jpg
1490254204_23-03-2017-3.jpg
1490254208_23-03-2017-4.jpg
1490254211_23-03-2017-5.jpg
1490254213_23-03-2017-6.jpg
1490254216_23-03-2017-7.jpg
1490254218_23-03-2017-8.jpg
1490254222_23-03-2017-9.jpg
1490254224_23-03-2017-10.jpg
1490254278_23-03-2017-11.jpg
1490254280_23-03-2017-12.jpg
23/03/2017 Số lần xem : 271

Bề rộng mặt tiền: 6.6 (m)

Diện tích lô đất: 201 (m 2)

Diện tích xây dựng: 88.3 (m 2)

Số tầng cao: 3

Quý khách click vào NP-Mr.Học-6.6x30.5 (đường Nguyễn Hữu Cảnh) để xem thiết kế mặt tiền căn nhà này

1490086683_22-03-2017-2.jpg
1490086686_22-03-2017-3.jpg
1490086688_22-03-2017-4.jpg
1490086690_22-03-2017-5.jpg
1490086697_22-03-2017-6.jpg
1490086699_22-03-2017-7.jpg
1490086702_22-03-2017-8.jpg
1490086702_22-03-2017-9.jpg
1490086766_22-03-2017-10.jpg
1490086768_22-03-2017-11.jpg
1490086771_22-03-2017-12.jpg
1490086773_22-03-2017-13.jpg
1490087744_22-03-2017-14.jpg
1490087747_22-03-2017-15.jpg
1490087750_22-03-2017-16.jpg
21/03/2017 Số lần xem : 263

Bề rộng mặt tiền: (m)

Diện tích lô đất: (m 2)

Diện tích xây dựng: (m 2)

Số tầng cao:

1489973651_15-03-2017-8.jpg
1489973655_15-03-2017-9.jpg
1489973656_15-03-2017-10.jpg
1489973659_15-03-2017-11.jpg
1489973662_15-03-2017-12.jpg
1489973664_15-03-2017-13.jpg
1489973667_15-03-2017-14.jpg
20/03/2017 Số lần xem : 179

Bề rộng mặt tiền: 5 (m)

Diện tích lô đất: 105 (m 2)

Diện tích xây dựng: 71.5 (m 2)

Số tầng cao: 4

1489139736_10-03-2017-2.jpg
1489139738_10-03-2017-3.jpg
1489139742_10-03-2017-4.jpg
1489139744_10-03-2017-5.jpg
1489139747_10-03-2017-6.jpg
1489139750_10-03-2017-7.jpg
1489139753_10-03-2017-8.jpg
1489139755_10-03-2017-9.jpg
1489139758_10-03-2017-10.jpg
10/03/2017 Số lần xem : 268

Bề rộng mặt tiền: (m)

Diện tích lô đất: 100 (m 2)

Diện tích xây dựng: 100 (m 2)

Số tầng cao: 7

Quý khách click vào NP-Mr.Tú-6.7x15 (Nhà ở kết hợp kinh doanh) - An Trung thiết kế và thi công để xem thiết kế mặt tiền căn nhà này

1488505456_23-01-2017-12.jpg
1488505459_23-01-2017-13.jpg
1488505462_23-01-2017-14.jpg
1488505465_23-01-2017-15.jpg
1488505468_23-01-2017-16.jpg
1488505471_23-01-2017-17.jpg
1488505474_23-01-2017-18.jpg
1488505477_23-01-2017-19.jpg
1488505481_23-01-2017-20.jpg
1488505524_23-01-2017-21.jpg
1488505526_23-01-2017-22.jpg
03/03/2017 Số lần xem : 156

Bề rộng mặt tiền: (m)

Diện tích lô đất: (m 2)

Diện tích xây dựng: (m 2)

Số tầng cao: