Tìm mẫu nhà

Tiện ích

Dự toán chi phí xây dựng


Hướng nhà-màu sắc theo tuổi

Tính mật độ xây dựng

Chọn tuổi làm nhà

Chọn ngày làm nhà

 

Thước Lỗ Ban

   

Gửi yêu cầu giám sát

Sáng:
Chiều:
Ngày : calendar

Về bản quyền

FB/antrung.vn

Tiến độ công trình nhà tôi

* Mới giám sát công trình: Loan.87
Hoặc:

An Trung 13 năm phát triển

1491366718_31-03-2017-2.jpg
1491366720_31-03-2017-3.jpg
1491366724_31-03-2017-4.jpg
1491366726_31-03-2017-5.jpg
1491366729_31-03-2017-6.jpg
1491366733_31-03-2017-7.jpg
1491366757_31-03-2017-8.jpg
1491366760_31-03-2017-9.jpg
1491366764_31-03-2017-10.jpg
1491366766_31-03-2017-11.jpg
1491366768_31-03-2017-12.jpg
1491366771_31-03-2017-13.jpg
05/04/2017 Số lần xem : 240

Bề rộng mặt tiền: 4.95 (m)

Diện tích lô đất: 85.6 (m 2)

Diện tích xây dựng: 85.6 (m 2)

Số tầng cao: 5

Quý khách click vào NP-Ms.Yến-4.95x17.3 (đường Nguyễn An Ninh) để xem thiết kế mặt tiền căn nhà này

1490936065_30-03-2017-8.jpg
1490936067_30-03-2017-9.jpg
1490936073_30-03-2017-10.jpg
1490936075_30-03-2017-11.jpg
1490936078_30-03-2017-12.jpg
1490936081_30-03-2017-13.jpg
1490936083_30-03-2017-14.jpg
1490936087_30-03-2017-15.jpg
1490936098_30-03-2017-16.jpg
1490936101_30-03-2017-17.jpg
1490936104_30-03-2017-18.jpg
1490936111_30-03-2017-19.jpg
1490936114_30-03-2017-20.jpg
31/03/2017 Số lần xem : 281

Bề rộng mặt tiền: 4 (m)

Diện tích lô đất: 90.93 (m 2)

Diện tích xây dựng: 60 (m 2)

Số tầng cao: 3

Quý khách click vào NP-Ms.Thúy-5x17 (đường Ba Cu) - An Trung thiết kế và thi công để xem thiết kế mặt tiền căn nhà này

1490254203_23-03-2017-2.jpg
1490254204_23-03-2017-3.jpg
1490254208_23-03-2017-4.jpg
1490254211_23-03-2017-5.jpg
1490254213_23-03-2017-6.jpg
1490254216_23-03-2017-7.jpg
1490254218_23-03-2017-8.jpg
1490254222_23-03-2017-9.jpg
1490254224_23-03-2017-10.jpg
1490254278_23-03-2017-11.jpg
1490254280_23-03-2017-12.jpg
23/03/2017 Số lần xem : 269

Bề rộng mặt tiền: 6.6 (m)

Diện tích lô đất: 201 (m 2)

Diện tích xây dựng: 88.3 (m 2)

Số tầng cao: 3

Quý khách click vào NP-Mr.Học-6.6x30.5 (đường Nguyễn Hữu Cảnh) để xem thiết kế mặt tiền căn nhà này

1490086683_22-03-2017-2.jpg
1490086686_22-03-2017-3.jpg
1490086688_22-03-2017-4.jpg
1490086690_22-03-2017-5.jpg
1490086697_22-03-2017-6.jpg
1490086699_22-03-2017-7.jpg
1490086702_22-03-2017-8.jpg
1490086702_22-03-2017-9.jpg
1490086766_22-03-2017-10.jpg
1490086768_22-03-2017-11.jpg
1490086771_22-03-2017-12.jpg
1490086773_22-03-2017-13.jpg
1490087744_22-03-2017-14.jpg
1490087747_22-03-2017-15.jpg
1490087750_22-03-2017-16.jpg
21/03/2017 Số lần xem : 261

Bề rộng mặt tiền: (m)

Diện tích lô đất: (m 2)

Diện tích xây dựng: (m 2)

Số tầng cao:

1489973651_15-03-2017-8.jpg
1489973655_15-03-2017-9.jpg
1489973656_15-03-2017-10.jpg
1489973659_15-03-2017-11.jpg
1489973662_15-03-2017-12.jpg
1489973664_15-03-2017-13.jpg
1489973667_15-03-2017-14.jpg
20/03/2017 Số lần xem : 176

Bề rộng mặt tiền: 5 (m)

Diện tích lô đất: 105 (m 2)

Diện tích xây dựng: 71.5 (m 2)

Số tầng cao: 4