Tìm mẫu nhà

Tiện ích

Dự toán chi phí xây dựng


Hướng nhà-màu sắc theo tuổi

Tính mật độ xây dựng

Chọn tuổi làm nhà

Chọn ngày làm nhà

 

Thước Lỗ Ban

   

Gửi yêu cầu giám sát

Sáng:
Chiều:
Ngày : calendar

Về bản quyền

FB/antrung.vn

Tiến độ công trình nhà tôi

* Mới giám sát công trình: Loan.87
Hoặc:

An Trung 13 năm phát triển

1493862773_03-05-2017-11.jpg
1493862776_03-05-2017-12.jpg
1493862780_03-05-2017-14.jpg
1493862782_03-05-2017-15.jpg
1493862785_03-05-2017-16.jpg
1493862788_03-05-2017-17.jpg
1493862792_03-05-2017-18.jpg
1493862793_03-05-2017-19.jpg
1493862796_03-05-2017-20.jpg
04/05/2017 Số lần xem : 269

Bề rộng mặt tiền: 5 (m)

Diện tích lô đất: 83 (m 2)

Diện tích xây dựng: 56 (m 2)

Số tầng cao: 3

1493089210_20-04-2017-2.jpg
1493089212_20-04-2017-3.jpg
1493089216_20-04-2017-4.jpg
1493089217_20-04-2017-5.jpg
1493089220_20-04-2017-6.jpg
1493089222_20-04-2017-7.jpg
1493089225_20-04-2017-8.jpg
1493089228_20-04-2017-9.jpg
1493089269_20-04-2017-10.jpg
1493089272_20-04-2017-11.jpg
1493089274_20-04-2017-12.jpg
1493089278_20-04-2017-19.jpg
1493089280_20-04-2017-20.jpg
25/04/2017 Số lần xem : 239

Bề rộng mặt tiền: 9.5 (m)

Diện tích lô đất: 240 (m 2)

Diện tích xây dựng: 131 (m 2)

Số tầng cao: 3

Quý khách click vào BT-Mr.Minh-13.7x17.5 (đường Trần Quang Diệu) để xem thiết kế mặt tiền căn nhà này

1492398952_17-04-2017-2.jpg
1492398954_17-04-2017-3.jpg
1492398957_17-04-2017-4.jpg
1492398960_17-04-2017-5.jpg
1492398963_17-04-2017-6.jpg
1492398967_17-04-2017-7.jpg
1492398971_17-04-2017-8.jpg
1492398974_17-04-2017-9.jpg
17/04/2017 Số lần xem : 315

Bề rộng mặt tiền: 4.5 (m)

Diện tích lô đất: 94.5 (m 2)

Diện tích xây dựng: 94.5 (m 2)

Số tầng cao: 4

Quý khách click vào NP-Mr.Đại-4.5x21 (Khu đô thị Chí Linh) để xem thiết kế mặt tiền căn nhà này

1491366718_31-03-2017-2.jpg
1491366720_31-03-2017-3.jpg
1491366724_31-03-2017-4.jpg
1491366726_31-03-2017-5.jpg
1491366729_31-03-2017-6.jpg
1491366733_31-03-2017-7.jpg
1491366757_31-03-2017-8.jpg
1491366760_31-03-2017-9.jpg
1491366764_31-03-2017-10.jpg
1491366766_31-03-2017-11.jpg
1491366768_31-03-2017-12.jpg
1491366771_31-03-2017-13.jpg
05/04/2017 Số lần xem : 248

Bề rộng mặt tiền: 4.95 (m)

Diện tích lô đất: 85.6 (m 2)

Diện tích xây dựng: 85.6 (m 2)

Số tầng cao: 5

Quý khách click vào NP-Ms.Yến-4.95x17.3 (đường Nguyễn An Ninh) để xem thiết kế mặt tiền căn nhà này

1490936065_30-03-2017-8.jpg
1490936067_30-03-2017-9.jpg
1490936073_30-03-2017-10.jpg
1490936075_30-03-2017-11.jpg
1490936078_30-03-2017-12.jpg
1490936081_30-03-2017-13.jpg
1490936083_30-03-2017-14.jpg
1490936087_30-03-2017-15.jpg
1490936098_30-03-2017-16.jpg
1490936101_30-03-2017-17.jpg
1490936104_30-03-2017-18.jpg
1490936111_30-03-2017-19.jpg
1490936114_30-03-2017-20.jpg
31/03/2017 Số lần xem : 291

Bề rộng mặt tiền: 4 (m)

Diện tích lô đất: 90.93 (m 2)

Diện tích xây dựng: 60 (m 2)

Số tầng cao: 3

Quý khách click vào NP-Ms.Thúy-5x17 (đường Ba Cu) - An Trung thiết kế và thi công để xem thiết kế mặt tiền căn nhà này