Tìm mẫu nhà

Tiện ích

Dự toán chi phí xây dựng


Hướng nhà-màu sắc theo tuổi

Tính mật độ xây dựng

Chọn tuổi làm nhà

Chọn ngày làm nhà

 

Thước Lỗ Ban

   

Gửi yêu cầu giám sát

Sáng:
Chiều:
Ngày : calendar

Về bản quyền

FB/antrung.vn

Tiến độ công trình nhà tôi

* Mới giám sát công trình: Loan.87
Hoặc:

An Trung 13 năm phát triển

1497837705_10-06-2017-5.jpg
1497837709_10-06-2017-6.jpg
1497837711_10-06-2017-7.jpg
1497837715_10-06-2017-8.jpg
1497837719_10-06-2017-9.jpg
1497837720_10-06-2017-10.jpg
1497837723_10-06-2017-11.jpg
1497837726_10-06-2017-12.jpg
1497837730_10-06-2017-13.jpg
1497837733_10-06-2017-14.jpg
19/06/2017 Số lần xem : 240

Bề rộng mặt tiền: (m)

Diện tích lô đất: 226 (m 2)

Diện tích xây dựng: 117 (m 2)

Số tầng cao: 3

Quý khách click vào BT-Ms.Hải-9x25 (đường 30/4) để xem thiết kế mặt tiền căn nhà này

1496983588_09-06-2017-2.jpg
1496983590_09-06-2017-3.jpg
1496983598_09-06-2017-4.jpg
1496983602_09-06-2017-5.jpg
1496983603_09-06-2017-6.jpg
1496983606_09-06-2017-7.jpg
1496983609_09-06-2017-8.jpg
1496983613_09-06-2017-9.jpg
09/06/2017 Số lần xem : 278

Bề rộng mặt tiền: 5 (m)

Diện tích lô đất: 88.65 (m 2)

Diện tích xây dựng: 65.7 (m 2)

Số tầng cao: 3

1496631009_05-06-2017-2.jpg
1496631013_05-06-2017-3.jpg
1496631016_05-06-2017-4.jpg
1496631019_05-06-2017-5.jpg
1496631023_05-06-2017-6.jpg
1496631026_05-06-2017-7.jpg
1496631029_05-06-2017-8.jpg
1496631032_05-06-2017-9.jpg
1496631034_05-06-2017-10.jpg
1496631068_05-06-2017-11.jpg
1496631071_05-06-2017-12.jpg
1496631074_05-06-2017-13.jpg
1496631076_05-06-2017-14.jpg
1496631080_05-06-2017-15.jpg
05/06/2017 Số lần xem : 242

Bề rộng mặt tiền: 7.9 (m)

Diện tích lô đất: 141 (m 2)

Diện tích xây dựng: 67 (m 2)

Số tầng cao: 4

1495250507_20-05-2017-2.jpg
1495250509_20-05-2017-3.jpg
1495250513_20-05-2017-4.jpg
1495250518_20-05-2017-6.jpg
1495250521_20-05-2017-7.jpg
1495250524_20-05-2017-8.jpg
1495250527_20-05-2017-9.jpg
1495250530_20-05-2017-10.jpg
1495415737_20-05-2017-11.jpg
1495415740_20-05-2017-12.jpg
1495415744_20-05-2017-13.jpg
20/05/2017 Số lần xem : 181

Bề rộng mặt tiền: 13.3 (m)

Diện tích lô đất: 159 (m 2)

Diện tích xây dựng: 88.47 (m 2)

Số tầng cao: 3

Quý khách click vào BT-Mr.Cường-10x16.3 (Khu Sao Mai Bến Đình) - An Trung thiết kế và thi công để xem thiết kế mặt tiền căn nhà này

1494563320_12-05-2017-2.jpg
1494563323_12-05-2017-3.jpg
1494563326_12-05-2017-4.jpg
1494563328_12-05-2017-5.jpg
1494563331_12-05-2017-6.jpg
1494563338_12-05-2017-8.jpg
1494563342_12-05-2017-9.jpg
1494563345_12-05-2017-10.jpg
1494563347_12-05-2017-11.jpg
12/05/2017 Số lần xem : 266

Bề rộng mặt tiền: 5 (m)

Diện tích lô đất: 81.9 (m 2)

Diện tích xây dựng: 55.09 (m 2)

Số tầng cao: 4

Quý khách click vào NP-Ms.Trang-5x17 (đường Phạm Hồng Thái) - An Trung thiết kế và thi công để xem thiết kế mặt tiền căn nhà này