Tìm mẫu nhà

Tiện ích

Dự toán chi phí xây dựng


Hướng nhà-màu sắc theo tuổi

Tính mật độ xây dựng

Chọn tuổi làm nhà

Chọn ngày làm nhà

 

Thước Lỗ Ban

   

Gửi yêu cầu giám sát

Sáng:
Chiều:
Ngày : calendar

Về bản quyền

FB/antrung.vn

Tiến độ công trình nhà tôi

* Mới giám sát công trình: Loan.87
Hoặc:

An Trung 13 năm phát triển

1499247872_14-06-2017-2.jpg
1499247875_14-06-2017-3.jpg
1499247880_14-06-2017-4.jpg
1499247883_14-06-2017-5.jpg
1499247886_14-06-2017-6.jpg
1499247888_14-06-2017-7.jpg
1499247890_14-06-2017-8.jpg
1499247893_14-06-2017-9.jpg
1499247896_14-06-2017-10.jpg
1499247898_14-06-2017-11.jpg
05/07/2017 Số lần xem : 294

Bề rộng mặt tiền: 5 (m)

Diện tích lô đất: 126 (m 2)

Diện tích xây dựng: 90 (m 2)

Số tầng cao: 3

Quý khách click vào NP-Mr.Phòng-5x25.6 (đường 30/4) để xem thiết kế mặt tiền căn nhà này

1498443175_24-06-2017-2.jpg
1498443177_24-06-2017-3.jpg
1498443179_24-06-2017-4.jpg
1498443183_24-06-2017-5.jpg
1498443187_24-06-2017-6.jpg
1498443193_24-06-2017-7.jpg
1498443195_24-06-2017-8.jpg
1498443196_24-06-2017-8-1.jpg
1498443199_24-06-2017-9.jpg
26/06/2017 Số lần xem : 198

Bề rộng mặt tiền: 6.5 (m)

Diện tích lô đất: 117 (m 2)

Diện tích xây dựng: 94.6 (m 2)

Số tầng cao: 3.5

1497837705_10-06-2017-5.jpg
1497837709_10-06-2017-6.jpg
1497837711_10-06-2017-7.jpg
1497837715_10-06-2017-8.jpg
1497837719_10-06-2017-9.jpg
1497837720_10-06-2017-10.jpg
1497837723_10-06-2017-11.jpg
1497837726_10-06-2017-12.jpg
1497837730_10-06-2017-13.jpg
1497837733_10-06-2017-14.jpg
19/06/2017 Số lần xem : 239

Bề rộng mặt tiền: (m)

Diện tích lô đất: 226 (m 2)

Diện tích xây dựng: 117 (m 2)

Số tầng cao: 3

Quý khách click vào BT-Ms.Hải-9x25 (đường 30/4) để xem thiết kế mặt tiền căn nhà này

1496983588_09-06-2017-2.jpg
1496983590_09-06-2017-3.jpg
1496983598_09-06-2017-4.jpg
1496983602_09-06-2017-5.jpg
1496983603_09-06-2017-6.jpg
1496983606_09-06-2017-7.jpg
1496983609_09-06-2017-8.jpg
1496983613_09-06-2017-9.jpg
09/06/2017 Số lần xem : 269

Bề rộng mặt tiền: 5 (m)

Diện tích lô đất: 88.65 (m 2)

Diện tích xây dựng: 65.7 (m 2)

Số tầng cao: 3

1496631009_05-06-2017-2.jpg
1496631013_05-06-2017-3.jpg
1496631016_05-06-2017-4.jpg
1496631019_05-06-2017-5.jpg
1496631023_05-06-2017-6.jpg
1496631026_05-06-2017-7.jpg
1496631029_05-06-2017-8.jpg
1496631032_05-06-2017-9.jpg
1496631034_05-06-2017-10.jpg
1496631068_05-06-2017-11.jpg
1496631071_05-06-2017-12.jpg
1496631074_05-06-2017-13.jpg
1496631076_05-06-2017-14.jpg
1496631080_05-06-2017-15.jpg
05/06/2017 Số lần xem : 239

Bề rộng mặt tiền: 7.9 (m)

Diện tích lô đất: 141 (m 2)

Diện tích xây dựng: 67 (m 2)

Số tầng cao: 4