Tìm mẫu nhà

Tiện ích

Dự toán chi phí xây dựng


Hướng nhà-màu sắc theo tuổi

Tính mật độ xây dựng

Chọn tuổi làm nhà

Chọn ngày làm nhà

 

Thước Lỗ Ban

   

Gửi yêu cầu giám sát

Sáng:
Chiều:
Ngày : calendar

Về bản quyền

FB/antrung.vn

Tiến độ công trình nhà tôi

* Mới giám sát công trình: Loan.87
Hoặc:

An Trung 13 năm phát triển

1501554676_01-08-2017-2.jpg
1501554678_01-08-2017-3.jpg
1501554681_01-08-2017-4.jpg
1501554683_01-08-2017-5.jpg
1501554686_01-08-2017-6.jpg
1501554689_01-08-2017-7.jpg
1501554691_01-08-2017-8.jpg
1501554694_01-08-2017-9.jpg
1501554696_01-08-2017-10.jpg
1501554901_01-08-2017-11.jpg
1501554904_01-08-2017-12.jpg
1501554907_01-08-2017-13.jpg
1501554911_01-08-2017-14.jpg
1501554914_01-08-2017-15.jpg
1501554919_01-08-2017-16.jpg
1501555771_01-08-2017-17.jpg
1501555775_01-08-2017-18.jpg
01/08/2017 Số lần xem : 328

Bề rộng mặt tiền: 10 (m)

Diện tích lô đất: 210 (m 2)

Diện tích xây dựng: 116 (m 2)

Số tầng cao: 3

1500689788_21-07-2017-2.jpg
1500689790_21-07-2017-2-1.jpg
1500689794_21-07-2017-3.jpg
1500689796_21-07-2017-4.jpg
1500689799_21-07-2017-5.jpg
1500689807_21-07-2017-6.jpg
1500689952_21-07-2017-7.jpg
1500689954_21-07-2017-8.jpg
1500689957_21-07-2017-9.jpg
1500689959_21-07-2017-10.jpg
1500689962_21-07-2017-11.jpg
22/07/2017 Số lần xem : 232

Bề rộng mặt tiền: 6.7 (m)

Diện tích lô đất: 80.7 (m 2)

Diện tích xây dựng: 61.7 (m 2)

Số tầng cao: 3

1500001434_14-07-2017-2.jpg
1500001436_14-07-2017-3.jpg
1500001440_14-07-2017-4.jpg
1500001444_14-07-2017-5.jpg
1500001447_14-07-2017-6.jpg
1500001450_14-07-2017-7.jpg
1500001453_14-07-2017-8.jpg
1500001456_14-07-2017-9.jpg
1500001459_14-07-2017-10.jpg
14/07/2017 Số lần xem : 209

Bề rộng mặt tiền: 20.8 (m)

Diện tích lô đất: (m 2)

Diện tích xây dựng: 190 (m 2)

Số tầng cao: 2

Quý khách click vào BT-Mr.Thái (đường Phan Chu Trinh) để xem thiết kế mặt tiền căn nhà này

1499247872_14-06-2017-2.jpg
1499247875_14-06-2017-3.jpg
1499247880_14-06-2017-4.jpg
1499247883_14-06-2017-5.jpg
1499247886_14-06-2017-6.jpg
1499247888_14-06-2017-7.jpg
1499247890_14-06-2017-8.jpg
1499247893_14-06-2017-9.jpg
1499247896_14-06-2017-10.jpg
1499247898_14-06-2017-11.jpg
05/07/2017 Số lần xem : 305

Bề rộng mặt tiền: 5 (m)

Diện tích lô đất: 126 (m 2)

Diện tích xây dựng: 90 (m 2)

Số tầng cao: 3

Quý khách click vào NP-Mr.Phòng-5x25.6 (đường 30/4) để xem thiết kế mặt tiền căn nhà này

1498443175_24-06-2017-2.jpg
1498443177_24-06-2017-3.jpg
1498443179_24-06-2017-4.jpg
1498443183_24-06-2017-5.jpg
1498443187_24-06-2017-6.jpg
1498443193_24-06-2017-7.jpg
1498443195_24-06-2017-8.jpg
1498443196_24-06-2017-8-1.jpg
1498443199_24-06-2017-9.jpg
26/06/2017 Số lần xem : 201

Bề rộng mặt tiền: 6.5 (m)

Diện tích lô đất: 117 (m 2)

Diện tích xây dựng: 94.6 (m 2)

Số tầng cao: 3.5