Tìm mẫu nhà

Tiện ích

Dự toán chi phí xây dựng


Hướng nhà-màu sắc theo tuổi

Tính mật độ xây dựng

Chọn tuổi làm nhà

Chọn ngày làm nhà

 

Thước Lỗ Ban

   

Gửi yêu cầu giám sát

Sáng:
Chiều:
Ngày : calendar

Về bản quyền

FB/antrung.vn

Tiến độ công trình nhà tôi

* Mới giám sát công trình: Loan.87
Hoặc:

An Trung 13 năm phát triển

1454664751_04-02-2.jpg
1454664753_04-02-3.jpg
1454664756_04-02-4.jpg
1454664760_04-02-5.jpg
1454664763_04-02-6.jpg
1454664766_04-02-7.jpg
1454664768_04-02-8.jpg
05/02/2016 Số lần xem : 262

Bề rộng mặt tiền: 11 (m)

Diện tích lô đất: 180 (m 2)

Diện tích xây dựng: 104 (m 2)

Số tầng cao: 2

1454465223_30-01-2.jpg
1454465227_30-01-3.jpg
1454465229_30-01-4.jpg
1454465232_30-01-5.jpg
1454465235_30-01-6.jpg
1454465241_30-01-7.jpg
1454465243_30-01-8.jpg
1454465245_30-01-9.jpg
03/02/2016 Số lần xem : 244

Bề rộng mặt tiền: 6 (m)

Diện tích lô đất: 510 (m 2)

Diện tích xây dựng: 158 (m 2)

Số tầng cao: 2

1450498952_19-12-2.jpg
1450498955_19-12-3.jpg
1450498958_19-12-4.jpg
1450498961_19-12-5.jpg
1450498965_19-12-6.jpg
1450498969_19-12-7.jpg
1450498972_19-12-8.jpg
21/12/2015 Số lần xem : 258

Bề rộng mặt tiền: 9 (m)

Diện tích lô đất: (m 2)

Diện tích xây dựng: 87 (m 2)

Số tầng cao: 2

Quý khách click vào NT-Mr.Thuận-9x9.5 (đường 30-4) để xem thiết kế nội thất căn nhà này

1448677122_27-11-2.jpg
1448677125_27-11-3.jpg
1448677128_27-11-4.jpg
1448677131_27-11-5.jpg
1448677134_27-11-6.jpg
1448677137_27-11-7.jpg
1448677140_27-11-8.jpg
28/11/2015 Số lần xem : 303

Bề rộng mặt tiền: 8.7 (m)

Diện tích lô đất: 294 (m 2)

Diện tích xây dựng: 141 (m 2)

Số tầng cao: 2

Quý khách click vào NT-Mr.Hiệp-9.4x21.6 (Khu Biệt thự Đồi 2) để xem thiết kế nội thất căn nhà này

1447469088_15-11-2.jpg
1447469090_15-11-3.jpg
1447469093_15-11-4.jpg
1447469096_15-11-5.jpg
14/11/2015 Số lần xem : 314

Bề rộng mặt tiền: 8 (m)

Diện tích lô đất: 210 (m 2)

Diện tích xây dựng: 98 (m 2)

Số tầng cao: 3

Quý khách click vào NT-Ms.Oanh-12x17.5 (Khu nhà ở DECOIMEX Sao Mai Bến Đình) để xem thiết kế nội thất căn nhà này