Tìm mẫu nhà

Tiện ích

Dự toán chi phí xây dựng


Hướng nhà-màu sắc theo tuổi

Tính mật độ xây dựng

Chọn tuổi làm nhà

Chọn ngày làm nhà

 

Thước Lỗ Ban

   

Gửi yêu cầu giám sát

Sáng:
Chiều:
Ngày : calendar

Về bản quyền

FB/antrung.vn

Tiến độ công trình nhà tôi

* Mới giám sát công trình: Loan.87
Hoặc:

An Trung 13 năm phát triển

1469437343_23-07-7.jpg
1469246737_23-07-4.jpg
1469437341_23-07-6.jpg
1469437338_23-07-5.jpg
1469437335_23-07-3.jpg
23/07/2016 Số lần xem : 195

Bề rộng mặt tiền: 19 (m)

Diện tích lô đất: (m 2)

Diện tích xây dựng: 185 (m 2)

Số tầng cao: 3

Quý khách click vào NT-Mr.Hùng-14.5x19.9 (Nhà ở kết hợp kinh doanh) để xem thiết kế nội thất căn nhà này

1468209766_11-07-2.jpg
1468209769_11-07-3.jpg
1468209772_11-07-4.jpg
1468209777_11-07-5.jpg
1468209779_11-07-6.jpg
1468209782_11-07-7.jpg
11/07/2016 Số lần xem : 199

Bề rộng mặt tiền: 10 (m)

Diện tích lô đất: 324 (m 2)

Diện tích xây dựng: 125.12 (m 2)

Số tầng cao: 3

1467188649_29-06-2.jpg
1467188656_29-06-3.jpg
1467188658_29-06-4.jpg
1467188662_29-06-5.jpg
1467188665_29-06-6.jpg
1467188668_29-06-7.jpg
29/06/2016 Số lần xem : 228

Bề rộng mặt tiền: 7.7 (m)

Diện tích lô đất: 267 (m 2)

Diện tích xây dựng: 92 (m 2)

Số tầng cao: 3

Quý khách click vào NT-Mr.Quy-9x32 (đường Nguyễn Kim) để xem thiết kế nội thất căn nhà này

1466476661_21-06-2.jpg
1466476671_21-06-3.jpg
1466476683_21-06-4.jpg
1466476703_21-06-5.jpg
1466476723_21-06-6.jpg
1466476747_21-06-7.jpg
1466476757_21-06-8.jpg
1466477236_21-06-9.jpg
21/06/2016 Số lần xem : 316

Bề rộng mặt tiền: 8.5 (m)

Diện tích lô đất: 344 (m 2)

Diện tích xây dựng: 148.8 (m 2)

Số tầng cao: 3

1461749223_27-04-2.jpg
1461749226_27-04-3.jpg
1461749229_27-04-4.jpg
1461749232_27-04-5.jpg
1461749235_27-04-6.jpg
27/04/2016 Số lần xem : 305

Bề rộng mặt tiền: 7.5 (m)

Diện tích lô đất: 127.5 (m 2)

Diện tích xây dựng: 109 (m 2)

Số tầng cao: 3