Tìm mẫu nhà

Tiện ích

Dự toán chi phí xây dựng


Hướng nhà-màu sắc theo tuổi

Tính mật độ xây dựng

Chọn tuổi làm nhà

Chọn ngày làm nhà

 

Thước Lỗ Ban

   

Gửi yêu cầu giám sát

Sáng:
Chiều:
Ngày : calendar

Về bản quyền

FB/antrung.vn

Tiến độ công trình nhà tôi

* Mới giám sát công trình: Loan.87
Hoặc:

An Trung 13 năm phát triển

1488248386_27-02-2017-2.jpg
1488248387_27-02-2017-3.jpg
1488248390_27-02-2017-4.jpg
1488248393_27-02-2017-5.jpg
1488249202_28-02-2017-8.jpg
28/02/2017 Số lần xem : 256

Bề rộng mặt tiền: 7.5 (m)

Diện tích lô đất: 236 (m 2)

Diện tích xây dựng: 106 (m 2)

Số tầng cao: 2

1485313768_23-01-2017-2.jpg
1485313772_23-01-2017-3.jpg
1485313781_23-01-2017-4.jpg
1485313783_23-01-2017-5.jpg
1485313786_23-01-2017-6.jpg
1485313790_23-01-2017-7.jpg
1485313795_23-01-2017-7-1.jpg
1485313798_23-01-2017-8.jpg
1485313800_23-01-2017-9.jpg
1485313803_23-01-2017-10.jpg
25/01/2017 Số lần xem : 286

Bề rộng mặt tiền: 7.86 (m)

Diện tích lô đất: 163 (m 2)

Diện tích xây dựng: 113 (m 2)

Số tầng cao: 3

Quý khách click vào NT-Mr.Huyên-7.8x21.4 (Khu Cống Hộp, đường 3/2) để xem thiết kế nội thất căn nhà này

1482111690_17-12-2.jpg
1482111693_17-12-3.jpg
1482111696_17-12-4.jpg
1482111699_17-12-5.jpg
1482111702_17-12-6.jpg
1482111704_17-12-7.jpg
1482111707_17-12-8.jpg
1482111710_17-12-9.jpg
19/12/2016 Số lần xem : 173

Bề rộng mặt tiền: 9.5 (m)

Diện tích lô đất: 202 (m 2)

Diện tích xây dựng: 166 (m 2)

Số tầng cao: 3

1478744106_10-11-2.jpg
1478744109_10-11-3.jpg
1478744111_10-11-4.jpg
1478744115_10-11-5.jpg
1478744117_10-11-6.jpg
1478744120_10-11-7.jpg
1478744123_10-11-8.jpg
1478744126_10-11-9.jpg
10/11/2016 Số lần xem : 291

Bề rộng mặt tiền: 10 (m)

Diện tích lô đất: 186 (m 2)

Diện tích xây dựng: 92 (m 2)

Số tầng cao: 3

Quý khách click vào NT-Mr.Việt-10x18.6 (đường Trần Cao Vân) - An Trung thiết kế và thi công để xem thiết kế nội thất căn nhà này

1470131623_02-08-2.jpg
1470189337_02-08-3.jpg
1470189340_02-08-5.jpg
1470189344_02-08-6.jpg
1470189347_02-08-7.jpg
02/08/2016 Số lần xem : 296

Bề rộng mặt tiền: 8 (m)

Diện tích lô đất: 248 (m 2)

Diện tích xây dựng: 142 (m 2)

Số tầng cao: 3

Quý khách click vào NT-Ms.Vinh-8x30 (đường Phạm Ngọc Thạch) để xem thiết kế nội thất căn nhà này