Tìm mẫu nhà

Tiện ích

Dự toán chi phí xây dựng


Hướng nhà-màu sắc theo tuổi

Tính mật độ xây dựng

Chọn tuổi làm nhà

Chọn ngày làm nhà

 

Thước Lỗ Ban

   

Gửi yêu cầu giám sát

Sáng:
Chiều:
Ngày : calendar

Về bản quyền

FB/antrung.vn

Tiến độ công trình nhà tôi

* Mới giám sát công trình: Loan.87
Hoặc:

An Trung 13 năm phát triển

1494899686_11-05-2017-2.jpg
1494899689_11-05-2017-3.jpg
1494899747_11-05-2017-4.jpg
16/05/2017 Số lần xem : 319

Bề rộng mặt tiền: 13.3 (m)

Diện tích lô đất: 159 (m 2)

Diện tích xây dựng: 88.47 (m 2)

Số tầng cao: 3

Quý khách click vào NT-Mr.Cường-10x16.3 (Khu Sao Mai Bến Đình) - An Trung thiết kế và thi công để xem thiết kế nội thất căn nhà này

1494237243_08-05-2017-2.jpg
1494237246_08-05-2017-3.jpg
1494237249_08-05-2017-4.jpg
1494237251_08-05-2017-5.jpg
1494237254_08-05-2017-6.jpg
1494237257_08-05-2017-7.jpg
1494237260_08-05-2017-8.jpg
1494237263_08-05-2017-9.jpg
1494237302_08-05-2017-10.jpg
1494237304_08-05-2017-11.jpg
1494237307_08-05-2017-12.jpg
08/05/2017 Số lần xem : 292

Bề rộng mặt tiền: 20.8 (m)

Diện tích lô đất: (m 2)

Diện tích xây dựng: 190 (m 2)

Số tầng cao: 2

Quý khách click vào NT-Mr.Thái (đường Phan Chu Trinh) để xem thiết kế nội thất căn nhà này

1492049890_12-04-2017-2.jpg
1492049894_12-04-2017-3.jpg
1492049898_12-04-2017-4.jpg
1492049901_12-04-2017-5.jpg
13/04/2017 Số lần xem : 258

Bề rộng mặt tiền: 9.5 (m)

Diện tích lô đất: 240 (m 2)

Diện tích xây dựng: 131 (m 2)

Số tầng cao: 3

Quý khách click vào NT-Mr.Minh-13.7x17.5 (đường Trần Quang Diệu) để xem thiết kế nội thất căn nhà này

1491366035_05-04-2017-2.jpg
1491366037_05-04-2017-3.jpg
1491366040_05-04-2017-4.jpg
1491366044_05-04-2017-5.jpg
1491366046_05-04-2017-6.jpg
05/04/2017 Số lần xem : 272

Bề rộng mặt tiền: 8 (m)

Diện tích lô đất: 232 (m 2)

Diện tích xây dựng: 140 (m 2)

Số tầng cao: 3

1490840924_30-03-2017-2.jpg
1490840927_30-03-2017-3.jpg
1490840929_30-03-2017-4.jpg
1490840932_30-03-2017-5.jpg
1490840934_30-03-2017-6.jpg
1490840937_30-03-2017-7.jpg
30/03/2017 Số lần xem : 277

Bề rộng mặt tiền: 9.5 (m)

Diện tích lô đất: 240 (m 2)

Diện tích xây dựng: 135 (m 2)

Số tầng cao: 3