Tìm mẫu nhà

Tiện ích

Dự toán chi phí xây dựng


Hướng nhà-màu sắc theo tuổi

Tính mật độ xây dựng

Chọn tuổi làm nhà

Chọn ngày làm nhà

 

Thước Lỗ Ban

   

Gửi yêu cầu giám sát

Sáng:
Chiều:
Ngày : calendar

Về bản quyền

FB/antrung.vn

Tiến độ công trình nhà tôi

* Mới giám sát công trình: Loan.87
Hoặc:

An Trung 13 năm phát triển

1306809500_118.jpg
31/05/2011 Số lần xem : 229

Bề rộng mặt tiền: 10 (m)

Diện tích lô đất: 163 (m 2)

Diện tích xây dựng: 163 (m 2)

Số tầng cao: 3

1306808865_115.jpg
31/05/2011 Số lần xem : 202

Bề rộng mặt tiền: 9 (m)

Diện tích lô đất: 150 (m 2)

Diện tích xây dựng: 150 (m 2)

Số tầng cao: 3

1306807967_113.jpg
31/05/2011 Số lần xem : 330

Bề rộng mặt tiền: 5 (m)

Diện tích lô đất: 109 (m 2)

Diện tích xây dựng: 70 (m 2)

Số tầng cao: 2