Tìm mẫu nhà

Tiện ích

Dự toán chi phí xây dựng


Hướng nhà-màu sắc theo tuổi

Tính mật độ xây dựng

Chọn tuổi làm nhà

Chọn ngày làm nhà

 

Thước Lỗ Ban

   

Gửi yêu cầu giám sát

Sáng:
Chiều:
Ngày : calendar

Về bản quyền

FB/antrung.vn

Tiến độ công trình nhà tôi

* Mới giám sát công trình: Loan.87
Hoặc:

An Trung 13 năm phát triển

1503537527_12-08-2017-2.jpg
1503537529_12-08-2017-3.jpg
1503537531_12-08-2017-4.jpg
1503537538_12-08-2017-5.jpg
1503537541_12-08-2017-6.jpg
1503537545_12-08-2017-7.jpg
1503537548_12-08-2017-8.jpg
24/08/2017 Số lần xem : 296

Bề rộng mặt tiền: 12 (m)

Diện tích lô đất: 189 (m 2)

Diện tích xây dựng: 189 (m 2)

Số tầng cao: 2

Quý khách click vào NT-Ms.Minh-12 x 15.6 (đường Xô Viết Nghệ Tĩnh) - An Trung thiết kế và thi công để xem thiết kế nội thất căn nhà này

1502766709_15-08-2017-2.jpg
1502766712_15-08-2017-3.jpg
1502766714_15-08-2017-4.jpg
1502766717_15-08-2017-5.jpg
1502766720_15-08-2017-6.jpg
1502766725_15-08-2017-7.jpg
15/08/2017 Số lần xem : 212

Bề rộng mặt tiền: 20 (m)

Diện tích lô đất: 700 (m 2)

Diện tích xây dựng: 460 (m 2)

Số tầng cao: 2

1499419897_07-07-2017-2.jpg
1499419900_07-07-2017-3.jpg
1499419902_07-07-2017-4.jpg
1499419965_07-07-2017-5.jpg
07/07/2017 Số lần xem : 252

Bề rộng mặt tiền: 10.8 (m)

Diện tích lô đất: 140 (m 2)

Diện tích xây dựng: 86.13 (m 2)

Số tầng cao: 3

Quý khách click vào NT-Mr.Hoàn-7x20 (Khu Á Châu) để xem thiết kế nội thất căn nhà này

1497434400_10-06-2017-2.jpg
1497434402_10-06-2017-3.jpg
1497434405_10-06-2017-3-1.jpg
14/06/2017 Số lần xem : 275

Bề rộng mặt tiền: (m)

Diện tích lô đất: 226 (m 2)

Diện tích xây dựng: 117 (m 2)

Số tầng cao: 3

Quý khách click vào NT-Ms.Hải-9x25 (đường 30/4) để xem thiết kế nội thất căn nhà này

1496889425_08-06-2017-2.jpg
1496889426_08-06-2017-3.jpg
1496889430_08-06-2017-4.jpg
1496889432_08-06-2017-5.jpg
08/06/2017 Số lần xem : 308

Bề rộng mặt tiền: 7.4 (m)

Diện tích lô đất: 182 (m 2)

Diện tích xây dựng: 100 (m 2)

Số tầng cao: 3