Tìm mẫu nhà

Tiện ích

Dự toán chi phí xây dựng


Hướng nhà-màu sắc theo tuổi

Tính mật độ xây dựng

Chọn tuổi làm nhà

Chọn ngày làm nhà

 

Thước Lỗ Ban

   

Gửi yêu cầu giám sát

Sáng:
Chiều:
Ngày : calendar

Về bản quyền

FB/antrung.vn

Tiến độ công trình nhà tôi

* Mới giám sát công trình: Loan.87
Hoặc:

An Trung 13 năm phát triển

1306815462_BT13.jpg
1306815466_BT14.jpg
1306815468_133.jpg
31/05/2011 Số lần xem : 145

Bề rộng mặt tiền: 8.6 (m)

Diện tích lô đất: 310 (m 2)

Diện tích xây dựng: 123 (m 2)

Số tầng cao: 3

1306814624_130.jpg
1306814622_BT11.jpg
31/05/2011 Số lần xem : 173

Bề rộng mặt tiền: 8.9 (m)

Diện tích lô đất: 247 (m 2)

Diện tích xây dựng: 118 (m 2)

Số tầng cao: 3

1306814154_BT9.jpg
1306814159_127.jpg
31/05/2011 Số lần xem : 202

Bề rộng mặt tiền: 16 (m)

Diện tích lô đất: 347 (m 2)

Diện tích xây dựng: 145 (m 2)

Số tầng cao: 3

1306811442_124.jpg
31/05/2011 Số lần xem : 263

Bề rộng mặt tiền: 8 (m)

Diện tích lô đất: 275 (m 2)

Diện tích xây dựng: 120 (m 2)

Số tầng cao: 2

1306810854_121.jpg
31/05/2011 Số lần xem : 252

Bề rộng mặt tiền: 9 (m)

Diện tích lô đất: 96 (m 2)

Diện tích xây dựng: 75 (m 2)

Số tầng cao: 3