Tìm mẫu nhà

Tiện ích

Dự toán chi phí xây dựng


Hướng nhà-màu sắc theo tuổi

Tính mật độ xây dựng

Chọn tuổi làm nhà

Chọn ngày làm nhà

 

Thước Lỗ Ban

   

Gửi yêu cầu giám sát

Sáng:
Chiều:
Ngày : calendar

Về bản quyền

FB/antrung.vn

Tiến độ công trình nhà tôi

* Mới giám sát công trình: Loan.87
Hoặc:

An Trung 13 năm phát triển

1388367086_30-12-3.jpg
1388367089_30-12-4.jpg
1388367092_30-12-5.jpg
1388367096_30-12-6.jpg
1388367104_30-12-8.jpg
1388367107_30-12-9.jpg
1388367110_30-12-10.jpg
1388367124_30-12-11.jpg
1388367127_30-12-12.jpg
1388367131_30-12-13.jpg
1388367134_30-12-14.jpg
1388367137_30-12-15.jpg
1388367141_30-12-16.jpg
1388367144_30-12-17.jpg
1388367147_30-12-18.jpg
1388367150_30-12-19.jpg
1388367153_30-12-20.jpg
1388367169_30-12-21.jpg
1388367173_30-12-22.jpg
1388367176_30-12-23.jpg
1388367179_30-12-24.jpg
1388367182_30-12-25.jpg
1388367186_30-12-26.jpg
1388367189_30-12-27.jpg
1388367192_30-12-28.jpg
1388367196_30-12-29.jpg
1388367209_30-12-30.jpg
1388367212_30-12-31.jpg
1388367215_30-12-32.jpg
1388367219_30-12-33.jpg
1388367222_30-12-34.jpg
1388367226_30-12-35.jpg
30/12/2013 Số lần xem : 508

Bề rộng mặt tiền: 5.3 (m)

Diện tích lô đất: 90 (m 2)

Diện tích xây dựng: 78 (m 2)

Số tầng cao: 4

1387166971_16-11-12.jpg
1387166976_16-11-13.jpg
1387166987_16-11-14.jpg
1387167016_16-11-14-1.jpg
1387167070_16-11-15.jpg
1387167075_16-11-16.jpg
1387167081_16-11-17.jpg
1387167084_16-11-18.jpg
1387167088_16-11-19.jpg
1387167092_16-11-20.jpg
1387167111_16-11-20-1.jpg
1387167116_16-11-21.jpg
1387167120_16-11-22.jpg
1387167123_16-11-23.jpg
1387167126_16-11-24.jpg
1387167129_16-11-25.jpg
1387167133_16-11-26.jpg
1387167136_16-11-27.jpg
1387167139_16-11-28.jpg
1387167143_16-11-29.jpg
1387167162_16-11-30.jpg
1387167165_16-11-31.jpg
1387167168_16-11-32.jpg
1387167174_16-11-33.jpg
1387167264_16-11-34.jpg
1387167268_16-11-35.jpg
1387167272_16-11-36.jpg
1387167277_16-11-37.jpg
1387167280_16-11-38.jpg
1387167283_16-11-39.jpg
16/12/2013 Số lần xem : 606

Bề rộng mặt tiền: 4.5 (m)

Diện tích lô đất: (m 2)

Diện tích xây dựng: 71 (m 2)

Số tầng cao: 4

1386573038_09-12-2.jpg
1386573042_09-12-3.jpg
1386573046_09-12-4.jpg
1386573050_09-12-4-1.jpg
1386573056_09-12-5.jpg
1386573059_09-12-6.jpg
1386573062_09-12-7.jpg
1386573065_09-12-8.jpg
1386573069_09-12-9.jpg
1386573086_09-12-10.jpg
1386573089_09-12-11.jpg
1386573092_09-12-12.jpg
1386573095_09-12-13.jpg
1386573099_09-12-14.jpg
1386573102_09-12-15.jpg
1386573105_09-12-16.jpg
1386573109_09-12-17.jpg
1386573112_09-12-18.jpg
1386573117_09-12-19.jpg
1386573130_09-12-20.jpg
1386573134_09-12-21.jpg
1386573137_09-12-22.jpg
1386573140_09-12-23.jpg
1386573144_09-12-24.jpg
09/12/2013 Số lần xem : 336

Bề rộng mặt tiền: (m)

Diện tích lô đất: 292 (m 2)

Diện tích xây dựng: 130 (m 2)

Số tầng cao: 2

1386318125_06-12-2.jpg
1386318129_06-12-3.jpg
1386318136_06-12-5.jpg
1386318139_06-12-6.jpg
1386318144_06-12-7.jpg
1386318147_06-12-8.jpg
1386318150_06-12-9.jpg
1386318165_06-12-10.jpg
1386318168_06-12-11.jpg
1386318171_06-12-12.jpg
1386318175_06-12-13.jpg
1386318180_06-12-14.jpg
06/12/2013 Số lần xem : 227

Bề rộng mặt tiền: 4.6 (m)

Diện tích lô đất: 101 (m 2)

Diện tích xây dựng: 77 (m 2)

Số tầng cao: 4

1382953903_28-10-18.jpg
1382953910_28-10-19.jpg
1382953914_28-10-20.jpg
1382953917_28-10-21.jpg
1382953921_28-10-22.jpg
1382953924_28-10-23.jpg
1382953927_28-10-24.jpg
1382953932_28-10-25.jpg
1382953936_28-10-26.jpg
1382953941_28-10-27.jpg
1382954051_28-10-28.jpg
1382954055_28-10-29.jpg
1382954059_28-10-30.jpg
28/10/2013 Số lần xem : 479

Bề rộng mặt tiền: 5 (m)

Diện tích lô đất: 62.5 (m 2)

Diện tích xây dựng: 55 (m 2)

Số tầng cao: 4