Tìm mẫu nhà

Tiện ích

Dự toán chi phí xây dựng


Hướng nhà-màu sắc theo tuổi

Tính mật độ xây dựng

Chọn tuổi làm nhà

Chọn ngày làm nhà

 

Thước Lỗ Ban

   

Gửi yêu cầu giám sát

Sáng:
Chiều:
Ngày : calendar

Về bản quyền

FB/antrung.vn

Tiến độ công trình nhà tôi

* Mới giám sát công trình: Loan.87
Hoặc:

An Trung 13 năm phát triển

1420537622_06-01-42.jpg
1420537626_06-01-43.jpg
1420537849_06-01-44.jpg
1420537854_06-01-45.jpg
1420537857_06-01-46.jpg
1420537861_06-01-47.jpg
1420537865_06-01-48.jpg
1420537869_06-01-49.jpg
1420537874_06-01-50.jpg
06/01/2015 Số lần xem : 259

Bề rộng mặt tiền: 20 (m)

Diện tích lô đất: (m 2)

Diện tích xây dựng: (m 2)

Số tầng cao: 2

1420533189_06-01-22.jpg
1420533194_06-01-23.jpg
1420533197_06-01-24.jpg
1420533201_06-01-25.jpg
1420533204_06-01-26.jpg
1420533208_06-01-27.jpg
1420533211_06-01-28.jpg
1420533215_06-01-29.jpg
1420533219_06-01-30.jpg
1420533222_06-01-31.jpg
1420533252_06-01-32.jpg
1420533255_06-01-33.jpg
1420533258_06-01-34.jpg
1420533261_06-01-35.jpg
1420533265_06-01-36.jpg
1420533270_06-01-37.jpg
1420533273_06-01-38.jpg
1420533276_06-01-39.jpg
1420533279_06-01-40.jpg
06/01/2015 Số lần xem : 190

Bề rộng mặt tiền: 15 (m)

Diện tích lô đất: 94 (m 2)

Diện tích xây dựng: 94 (m 2)

Số tầng cao: 3

1420520411_06-01-13.jpg
1420520415_06-01-14.jpg
1420520419_06-01-15.jpg
1420520423_06-01-16.jpg
1420520427_06-01-17.jpg
1420520430_06-01-18.jpg
1420520433_06-01-19.jpg
1420520437_06-01-20.jpg
06/01/2015 Số lần xem : 259

Bề rộng mặt tiền: (m)

Diện tích lô đất: (m 2)

Diện tích xây dựng: (m 2)

Số tầng cao:

1420518552_06-01-7.jpg
1420518556_06-01-8.jpg
1420518560_06-01-9.jpg
1420518563_06-01-10.jpg
1420519407_06-01-11.jpg
06/01/2015 Số lần xem : 131

Bề rộng mặt tiền: (m)

Diện tích lô đất: (m 2)

Diện tích xây dựng: (m 2)

Số tầng cao:

1388457810_31-12-3.jpg
1388457814_31-12-4.jpg
1388457818_31-12-5.jpg
1388457821_31-12-6.jpg
1388464883_31-12-31.jpg
1388457838_31-12-11.jpg
1388457851_31-12-12.jpg
1388457854_31-12-13.jpg
1388457857_31-12-14.jpg
1388464879_31-12-30.jpg
1388464805_31-12-15.jpg
1388464808_31-12-16.jpg
1388464811_31-12-17.jpg
1388464814_31-12-18.jpg
1388464819_31-12-19.jpg
1388464822_31-12-20.jpg
1388464825_31-12-21.jpg
1388464832_31-12-22.jpg
1388464847_31-12-23.jpg
1388464850_31-12-24.jpg
1388464853_31-12-25.jpg
1388464858_31-12-26.jpg
1388464860_31-12-27.jpg
1388464863_31-12-28.jpg
1388464866_31-12-29.jpg
31/12/2013 Số lần xem : 512

Bề rộng mặt tiền: 5.3 (m)

Diện tích lô đất: 90 (m 2)

Diện tích xây dựng: 78 (m 2)

Số tầng cao: 4