Tìm mẫu nhà

Tiện ích

Dự toán chi phí xây dựng


Hướng nhà-màu sắc theo tuổi

Tính mật độ xây dựng

Chọn tuổi làm nhà

Chọn ngày làm nhà

 

Thước Lỗ Ban

   

Gửi yêu cầu giám sát

Sáng:
Chiều:
Ngày : calendar

Về bản quyền

FB/antrung.vn

Tiến độ công trình nhà tôi

* Mới giám sát công trình: Loan.87
Hoặc:

An Trung 13 năm phát triển

1455527029_09-02-2.jpg
1455527031_09-02-3.jpg
1455527035_09-02-4.jpg
1455527039_09-02-5.jpg
1455527041_09-02-6.jpg
1455527043_09-02-7.jpg
1455527047_09-02-8.jpg
1455527051_09-02-9.jpg
1455527066_09-02-10.jpg
1455527071_09-02-11.jpg
1455527074_09-02-12.jpg
1455527077_09-02-13.jpg
1455527080_09-02-14.jpg
15/02/2016 Số lần xem : 276

Bề rộng mặt tiền: 5 (m)

Diện tích lô đất: 90 (m 2)

Diện tích xây dựng: 90 (m 2)

Số tầng cao: 4

1455030535_09-02-3.jpg
1455030520_09-02-2.jpg
1455357929_09-02-1.jpg
1455030558_09-02-5.jpg
1455030567_09-02-6.jpg
1455030577_09-02-7.jpg
1455030591_09-02-8.jpg
1455030599_09-02-9.jpg
1455030708_09-02-10.jpg
1455030719_09-02-11.jpg
1455030745_09-02-12.jpg
1455030759_09-02-13.jpg
1455030770_09-02-14.jpg
1455030786_09-02-15.jpg
1455030800_09-02-16.jpg
1455030881_09-02-17.jpg
1455030893_09-02-18.jpg
1455030903_09-02-19.jpg
1455030913_09-02-20.jpg
1455030923_09-02-21.jpg
09/02/2016 Số lần xem : 324

Bề rộng mặt tiền: 4.5 (m)

Diện tích lô đất: 107 (m 2)

Diện tích xây dựng: 87 (m 2)

Số tầng cao: 4

1454772406_07-02-1.jpg
1454772412_07-02-2.jpg
1454772421_07-02-3.jpg
1454772427_07-02-4.jpg
1454772434_07-02-5.jpg
1454772439_07-02-6.jpg
1454772446_07-02-7.jpg
1454772454_07-02-8.jpg
1454772461_07-02-9.jpg
1454772468_07-02-10.jpg
1454772497_07-02-11.jpg
1454772503_07-02-12.jpg
1454772510_07-02-13.jpg
1454772516_07-02-14.jpg
1454772524_07-02-15.jpg
1454772532_07-02-16.jpg
1454772540_07-02-17.jpg
1454772587_07-02-18.jpg
1454772596_07-02-19.jpg
1454772604_07-02-20.jpg
1454772612_07-02-21.jpg
06/02/2016 Số lần xem : 224

Bề rộng mặt tiền: 4.5 (m)

Diện tích lô đất: 107 (m 2)

Diện tích xây dựng: 87 (m 2)

Số tầng cao: 4

1454664080_06-02-22.jpg
1454664082_06-02-23.jpg
1454664085_06-02-24.jpg
1454664087_06-02-25.jpg
1454664090_06-02-26.jpg
1454664095_06-02-27.jpg
1454664096_06-02-28.jpg
1454664099_06-02-29.jpg
1454664101_06-02-30.jpg
1454664104_06-02-31.jpg
1454664116_06-02-32.jpg
1454664117_06-02-33.jpg
1454664120_06-02-34.jpg
1454664122_06-02-35.jpg
1454664125_06-02-36.jpg
1454664129_06-02-37.jpg
1454664131_06-02-38.jpg
1454664134_06-02-39.jpg
05/02/2016 Số lần xem : 265

Bề rộng mặt tiền: 4.5 (m)

Diện tích lô đất: 68 (m 2)

Diện tích xây dựng: 63 (m 2)

Số tầng cao: 4

1454663870_06-02-2.jpg
1454663873_06-02-2-1.jpg
1454663878_06-02-3.jpg
1454663881_06-02-4.jpg
1454663885_06-02-5.jpg
1454663888_06-02-6.jpg
1454663893_06-02-7.jpg
1454663895_06-02-8.jpg
1454663898_06-02-9.jpg
1454663917_06-02-10.jpg
1454663922_06-02-11.jpg
1454663928_06-02-13.jpg
1454663931_06-02-14.jpg
1454663935_06-02-15.jpg
1454663943_06-02-16.jpg
1454663946_06-02-17.jpg
1454663950_06-02-18.jpg
1454663953_06-02-19.jpg
1454663956_06-02-20.jpg
05/02/2016 Số lần xem : 268

Bề rộng mặt tiền: 4.5 (m)

Diện tích lô đất: 68 (m 2)

Diện tích xây dựng: 63 (m 2)

Số tầng cao: 4