Tìm mẫu nhà

Tiện ích

Dự toán chi phí xây dựng


Hướng nhà-màu sắc theo tuổi

Tính mật độ xây dựng

Chọn tuổi làm nhà

Chọn ngày làm nhà

 

Thước Lỗ Ban

   

Gửi yêu cầu giám sát

Sáng:
Chiều:
Ngày : calendar

Về bản quyền

FB/antrung.vn

Tiến độ công trình nhà tôi

* Mới giám sát công trình: Loan.87
Hoặc:

An Trung 13 năm phát triển

1481767223_13-12-6.jpg
1481767226_13-12-7.jpg
1481767228_13-12-8.jpg
1481767233_13-12-9.jpg
1481767236_13-12-10.jpg
1481767239_13-12-11.jpg
1481767242_13-12-12.jpg
1481767247_13-12-13.jpg
1481767251_13-12-14.jpg
1481767254_13-12-14-1.jpg
1481767308_13-12-15.jpg
1481767311_13-12-16.jpg
1481767313_13-12-17.jpg
1481767316_13-12-1.jpg
1481767319_13-12-2.jpg
1481767321_13-12-3.jpg
1481767325_13-12-4.jpg
15/12/2016 Số lần xem : 332

Bề rộng mặt tiền: 5.2 (m)

Diện tích lô đất: 99 (m 2)

Diện tích xây dựng: 71 (m 2)

Số tầng cao: 3

1481510910_12-12-11.jpg
1481510908_12-12-10.jpg
1481510906_12-12-9.jpg
1481510902_12-12-8.jpg
1481510898_12-12-7.jpg
1481510895_12-12-6.jpg
1481510889_12-12-4-1.jpg
1481510883_12-12-3.jpg
1481510885_12-12-4.jpg
1481510851_12-12-1.jpg
1481510854_12-12-2.jpg
1481510925_12-12-13.jpg
1482977472_12-12-15.jpg
1482977470_12-12-14.jpg
12/12/2016 Số lần xem : 145

Bề rộng mặt tiền: 8.2 (m)

Diện tích lô đất: 173 (m 2)

Diện tích xây dựng: 104 (m 2)

Số tầng cao: 2

1458100394_07-02-13.jpg
1458100398_07-02-14.jpg
1458100401_07-02-15.jpg
1458100404_07-02-16.jpg
1458100407_07-02-17.jpg
1458100410_07-02-18.jpg
1458100413_07-02-19.jpg
1458100416_07-02-20.jpg
1458100418_07-02-21.jpg
1458100455_07-02-22.jpg
1458100459_07-02-23.jpg
1458100462_07-02-24.jpg
1458100464_07-02-25.jpg
1458100468_07-02-26.jpg
1458100473_07-02-27.jpg
1458100474_07-02-28.jpg
1458100476_07-02-28-1.jpg
1458100479_07-02-29.jpg
1458100483_07-02-30.jpg
1458100500_07-02-31.jpg
1458100504_07-02-32.jpg
16/03/2016 Số lần xem : 197

Bề rộng mặt tiền: (m)

Diện tích lô đất: (m 2)

Diện tích xây dựng: (m 2)

Số tầng cao:

1458007181_07-02-2.jpg
1458007184_07-02-2-1.jpg
1458007187_07-02-3.jpg
1458007190_07-02-4.jpg
1458007192_07-02-5.jpg
1458007196_07-02-6.jpg
1458007199_07-02-7.jpg
1458007201_07-02-8.jpg
1458007204_07-02-9.jpg
1458007224_07-02-10.jpg
1458007227_07-02-11.jpg
1458007230_07-02-12.jpg
15/03/2016 Số lần xem : 185

Bề rộng mặt tiền: (m)

Diện tích lô đất: (m 2)

Diện tích xây dựng: (m 2)

Số tầng cao:

1455527495_09-02-16.jpg
1455527499_09-02-17.jpg
1455527502_09-02-18.jpg
1455527506_09-02-19.jpg
1455527509_09-02-20.jpg
1455527512_09-02-21.jpg
1455527516_09-02-22.jpg
1455527519_09-02-23.jpg
1455527523_09-02-24.jpg
1455527526_09-02-25.jpg
1455527545_09-02-26.jpg
1455527560_09-02-27.jpg
1455527561_09-02-28.jpg
1455527562_09-02-29.jpg
15/02/2016 Số lần xem : 255

Bề rộng mặt tiền: 5 (m)

Diện tích lô đất: 90 (m 2)

Diện tích xây dựng: 90 (m 2)

Số tầng cao: 4