Tìm mẫu nhà

Tiện ích

Dự toán chi phí xây dựng


Hướng nhà-màu sắc theo tuổi

Tính mật độ xây dựng

Chọn tuổi làm nhà

Chọn ngày làm nhà

 

Thước Lỗ Ban

   

Gửi yêu cầu giám sát

Sáng:
Chiều:
Ngày : calendar

Về bản quyền

FB/antrung.vn

Tiến độ công trình nhà tôi

* Mới giám sát công trình: Loan.87
Hoặc:

An Trung 13 năm phát triển

1452738690_14-01-2.jpg
1452738693_14-01-3.jpg
1452738696_14-01-4.jpg
1452738699_14-01-5.jpg
14/01/2016 Số lần xem : 393

Bề rộng mặt tiền: 7 (m)

Diện tích lô đất: 160 (m 2)

Diện tích xây dựng: 109 (m 2)

Số tầng cao: 2

1452136271_07-01-2.jpg
1452136275_07-01-3.jpg
1452136277_07-01-4.jpg
1452136280_07-01-5.jpg
07/01/2016 Số lần xem : 565

Bề rộng mặt tiền: 5 (m)

Diện tích lô đất: 93.5 (m 2)

Diện tích xây dựng: 70 (m 2)

Số tầng cao: 4

Quý khách click vào NT-Mr.Công-5x19 (đường Ngô Đức Kế) - Thiết kế thi công trọn gói để xem thiết kế nội thất căn nhà này

1451534090_31-12-2.jpg
1451534094_31-12-3.jpg
1451534096_31-12-4.jpg
1451534102_31-12-6.jpg
31/12/2015 Số lần xem : 418

Bề rộng mặt tiền: 5 (m)

Diện tích lô đất: 110 (m 2)

Diện tích xây dựng: 82 (m 2)

Số tầng cao: 3

Quý khách click vào NT-Ms.Thủy-5x22 (đường Phạm Ngọc Thạch - cải tạo) để xem thiết kế nội thất căn nhà này

1449802612_11-12-2.jpg
1449802614_11-12-3.jpg
1449802617_11-12-4.jpg
1449802620_11-12-5.jpg
1449802622_11-12-7.jpg
1449802626_11-12-8.jpg
11/12/2015 Số lần xem : 224

Bề rộng mặt tiền: 8 (m)

Diện tích lô đất: 273 (m 2)

Diện tích xây dựng: 234 (m 2)

Số tầng cao: 4

Quý khách click vào NT-Ms.Lê-8x42.7 (Cửa hàng kết hợp nhà ở, đường Trương Công Định) để xem thiết kế nội thất căn nhà này

1446431484_02-10-2.jpg
1446431487_02-10-3.jpg
1446431490_02-10-4.jpg
1446434281_02-10-4-1.jpg
1446434292_02-10-5.jpg
1446434295_02-10-6.jpg
1446434297_02-10-7.jpg
02/11/2015 Số lần xem : 329

Bề rộng mặt tiền: 4.5 (m)

Diện tích lô đất: 116 (m 2)

Diện tích xây dựng: 78.5 (m 2)

Số tầng cao: 4

Quý khách click vào NT-Mr.Phương-5.7x19 (đường 30/4) để xem thiết kế nội thất căn nhà này