Tìm mẫu nhà

Tiện ích

Dự toán chi phí xây dựng


Hướng nhà-màu sắc theo tuổi

Tính mật độ xây dựng

Chọn tuổi làm nhà

Chọn ngày làm nhà

 

Thước Lỗ Ban

   

Gửi yêu cầu giám sát

Sáng:
Chiều:
Ngày : calendar

Về bản quyền

FB/antrung.vn

Tiến độ công trình nhà tôi

* Mới giám sát công trình: Loan.87
Hoặc:

An Trung 13 năm phát triển

1465528883_10-06-2.jpg
1465528887_10-06-3.jpg
1465608506_10-06-4.jpg
1465608509_10-06-5.jpg
1465608512_10-06-6.jpg
10/06/2016 Số lần xem : 484

Bề rộng mặt tiền: 5.5 (m)

Diện tích lô đất: 111 (m 2)

Diện tích xây dựng: 72 (m 2)

Số tầng cao: 4

Quý khách click vào NT-Mr.Tuấn-5.5x23 (đường Huyền Trân Công Chúa) để xem thiết kế nội thất căn nhà này

1462936744_11-05-2.jpg
1462936747_11-05-3.jpg
1462936749_11-05-4.jpg
1462936752_11-05-5.jpg
1462936754_11-05-6.jpg
11/05/2016 Số lần xem : 406

Bề rộng mặt tiền: 6.6 (m)

Diện tích lô đất: 114.84 (m 2)

Diện tích xây dựng: 99 (m 2)

Số tầng cao: 3

Quý khách click vào NT-Mr.Ánh-6.6x17.4 (đường Nguyễn Hữu Cảnh) để xem thiết kế nội thất căn nhà này

1461976242_28-04-2.jpg
1461976251_28-04-3.jpg
1461976259_28-04-4.jpg
1461976265_28-04-5.jpg
1461976272_28-04-6.jpg
1461976280_28-04-7.jpg
30/04/2016 Số lần xem : 279

Bề rộng mặt tiền: 14 (m)

Diện tích lô đất: 179 (m 2)

Diện tích xây dựng: 128 (m 2)

Số tầng cao: 3

Quý khách click vào NT-Ms.Huyền-12.8x14 (Khu đô thị Chí Linh) để xem thiết kế nội thất căn nhà này

1461205810_21-04-2.jpg
1461205813_21-04-3.jpg
1461205816_21-04-4.jpg
1461205820_21-04-5.jpg
1461205821_21-04-6.jpg
21/04/2016 Số lần xem : 450

Bề rộng mặt tiền: 6 (m)

Diện tích lô đất: 84.6 (m 2)

Diện tích xây dựng: 64.6 (m 2)

Số tầng cao: 4

Quý khách click vào NT-Ms.Thơm-6x14(đường Lương Thế Vinh) để xem thiết kế nội thất căn nhà này

1458957888_26-03-2.jpg
1458957891_26-03-3.jpg
1458957894_26-03-4.jpg
1458957897_26-03-5.jpg
1458957900_26-03-6.jpg
26/03/2016 Số lần xem : 416

Bề rộng mặt tiền: 5.5 (m)

Diện tích lô đất: 63 (m 2)

Diện tích xây dựng: 55.3 (m 2)

Số tầng cao: 4

Quý khách click vào NT-Mr.Hà-5.5x11.5 (đường Huyền Trân Công Chúa) để xem thiết kế nội thất căn nhà này