Tìm mẫu nhà

Tiện ích

Dự toán chi phí xây dựng


Hướng nhà-màu sắc theo tuổi

Tính mật độ xây dựng

Chọn tuổi làm nhà

Chọn ngày làm nhà

 

Thước Lỗ Ban

   

Gửi yêu cầu giám sát

Sáng:
Chiều:
Ngày : calendar

Về bản quyền

FB/antrung.vn

Tiến độ công trình nhà tôi

* Mới giám sát công trình: Loan.87
Hoặc:

An Trung 13 năm phát triển

1306747967_20.jpg
30/05/2011 Số lần xem : 173

Bề rộng mặt tiền: 4.5 (m)

Diện tích lô đất: 90 (m 2)

Diện tích xây dựng: 67 (m 2)

Số tầng cao: 4

1306747464_17.jpg
30/05/2011 Số lần xem : 231

Bề rộng mặt tiền: 5 (m)

Diện tích lô đất: 81 (m 2)

Diện tích xây dựng: 81 (m 2)

Số tầng cao: 3

1306747002_13.jpg
30/05/2011 Số lần xem : 354

Bề rộng mặt tiền: 5 (m)

Diện tích lô đất: 65 (m 2)

Diện tích xây dựng: 60 (m 2)

Số tầng cao: 3

1306746598_9.jpg
30/05/2011 Số lần xem : 285

Bề rộng mặt tiền: 5 (m)

Diện tích lô đất: 85 (m 2)

Diện tích xây dựng: 85 (m 2)

Số tầng cao: 3

1306741295_6.jpg
30/05/2011 Số lần xem : 379

Bề rộng mặt tiền: 2 (m)

Diện tích lô đất: 80 (m 2)

Diện tích xây dựng: 80 (m 2)

Số tầng cao: 5