Tìm mẫu nhà

Tiện ích

Dự toán chi phí xây dựng


Hướng nhà-màu sắc theo tuổi

Tính mật độ xây dựng

Chọn tuổi làm nhà

Chọn ngày làm nhà

 

Thước Lỗ Ban

   

Gửi yêu cầu giám sát

Sáng:
Chiều:
Ngày : calendar

Về bản quyền

FB/antrung.vn

Tiến độ công trình nhà tôi

* Mới giám sát công trình: Loan.87
Hoặc:

An Trung 13 năm phát triển

1306830693_31.jpg
31/05/2011 Số lần xem : 173

Bề rộng mặt tiền: 4.5 (m)

Diện tích lô đất: 72 (m 2)

Diện tích xây dựng: 72 (m 2)

Số tầng cao: 3

1306749486_28.jpg
1306749483_NP5.jpg
30/05/2011 Số lần xem : 156

Bề rộng mặt tiền: 4.6 (m)

Diện tích lô đất: 190 (m 2)

Diện tích xây dựng: 130 (m 2)

Số tầng cao: 3

1306748478_24.jpg
30/05/2011 Số lần xem : 196

Bề rộng mặt tiền: 5 (m)

Diện tích lô đất: 105 (m 2)

Diện tích xây dựng: 95 (m 2)

Số tầng cao: 4

1306747967_20.jpg
30/05/2011 Số lần xem : 174

Bề rộng mặt tiền: 4.5 (m)

Diện tích lô đất: 90 (m 2)

Diện tích xây dựng: 67 (m 2)

Số tầng cao: 4

1306747464_17.jpg
30/05/2011 Số lần xem : 233

Bề rộng mặt tiền: 5 (m)

Diện tích lô đất: 81 (m 2)

Diện tích xây dựng: 81 (m 2)

Số tầng cao: 3