Tìm mẫu nhà

Tiện ích

Dự toán chi phí xây dựng


Hướng nhà-màu sắc theo tuổi

Tính mật độ xây dựng

Chọn tuổi làm nhà

Chọn ngày làm nhà

 

Thước Lỗ Ban

   

Gửi yêu cầu giám sát

Sáng:
Chiều:
Ngày : calendar

Về bản quyền

FB/antrung.vn

Tiến độ công trình nhà tôi

* Mới giám sát công trình: Loan.87
Hoặc:

An Trung 13 năm phát triển

1487556560_18-02-2017-2.jpg
1487556563_18-02-2017-3.jpg
1487556565_18-02-2017-4.jpg
1487556569_18-02-2017-5.jpg
1487556572_18-02-2017-6.jpg
1487556587_18-02-2017-7.jpg
20/02/2017 Số lần xem : 442

Bề rộng mặt tiền: 4.9 (m)

Diện tích lô đất: 156 (m 2)

Diện tích xây dựng: 83 (m 2)

Số tầng cao: 3

1486546963_08-02-2017-5.jpg
1486546965_08-02-2017-6.jpg
1486546969_08-02-2017-7.jpg
1486546971_08-02-2017-8.jpg
1486546974_08-02-2017-9.jpg
1486784178_08-02-2017-5.jpg
1486784181_08-02-2017-6.jpg
1486784183_08-02-2017-7.jpg
1486784186_08-02-2017-8.jpg
1486784191_08-02-2017-9.jpg
11/02/2017 Số lần xem : 323

Bề rộng mặt tiền: 4 (m)

Diện tích lô đất: 90.93 (m 2)

Diện tích xây dựng: 60 (m 2)

Số tầng cao: 3

Quý khách click vào NT-Ms.Thúy-5x17 (đường Ba Cu) - An Trung thiết kế và thi công để xem thiết kế nội thất căn nhà này

1485314071_13-01-2017-4.jpg
1485314067_13-01-2017-3.jpg
1485314064_13-01-2017-2.jpg
1485314073_13-01-2017-5.jpg
1485314078_13-01-2017-6.jpg
1485314078_13-01-2017-7.jpg
25/01/2017 Số lần xem : 348

Bề rộng mặt tiền: 4.95 (m)

Diện tích lô đất: 85.6 (m 2)

Diện tích xây dựng: 85.6 (m 2)

Số tầng cao: 5

Quý khách click vào NT-Ms.Yến-4.95x17.3 (đường Nguyễn An Ninh) để xem thiết kế nội thất căn nhà này

1484535374_17-01-2017-2.jpg
1484535376_17-01-2017-3.jpg
1484535380_17-01-2017-4.jpg
1484535382_17-01-2017-5.jpg
1484535384_17-01-2017-6.jpg
1484535387_17-01-2017-7.jpg
1484535389_17-01-2017-8.jpg
16/01/2017 Số lần xem : 345

Bề rộng mặt tiền: 6 (m)

Diện tích lô đất: 148 (m 2)

Diện tích xây dựng: 99.6 (m 2)

Số tầng cao: 3

Quý khách click vào NT-Ms.Cưng-6x24.6 (đường Lê Phụng Hiểu) - An Trung thiết kế và thi công để xem thiết kế nội thất căn nhà này

1482803905_27-12-7.jpg
1482803903_27-12-6.jpg
1482803897_27-12-5.jpg
1482803895_27-12-4.jpg
1482803892_27-12-3.jpg
1482803889_27-12-2.jpg
27/12/2016 Số lần xem : 316

Bề rộng mặt tiền: 6.6 (m)

Diện tích lô đất: 201 (m 2)

Diện tích xây dựng: 88.3 (m 2)

Số tầng cao: 3

Quý khách click vào NT-Mr.Học-6.6x30.5 (đường Nguyễn Hữu Cảnh) để xem thiết kế nội thất căn nhà này