Tìm mẫu nhà

Tiện ích

Dự toán chi phí xây dựng


Hướng nhà-màu sắc theo tuổi

Tính mật độ xây dựng

Chọn tuổi làm nhà

Chọn ngày làm nhà

 

Thước Lỗ Ban

   

Gửi yêu cầu giám sát

Sáng:
Chiều:
Ngày : calendar

Về bản quyền

FB/antrung.vn

Tiến độ công trình nhà tôi

* Mới giám sát công trình: Loan.87
Hoặc:

An Trung 13 năm phát triển

1492748123_21-04-2017-2.jpg
1492748125_21-04-2017-3.jpg
1492748129_21-04-2017-4.jpg
1492748199_21-04-2017-5.jpg
21/04/2017 Số lần xem : 386

Bề rộng mặt tiền: 5 (m)

Diện tích lô đất: 126 (m 2)

Diện tích xây dựng: 90 (m 2)

Số tầng cao: 3

Quý khách click vào NT-Mr.Phòng-5x25.6 (đường 30/4) để xem thiết kế nội thất căn nhà này

1489550519_15-03-2017-2.jpg
1489550521_15-03-2017-3.jpg
1489550524_15-03-2017-4.jpg
1489550526_15-03-2017-5.jpg
15/03/2017 Số lần xem : 341

Bề rộng mặt tiền: 4.5 (m)

Diện tích lô đất: 94.5 (m 2)

Diện tích xây dựng: 94.5 (m 2)

Số tầng cao: 4

Quý khách click vào NT-Mr.Đại-4.5x21 (Khu đô thị Chí Linh) để xem thiết kế nội thất căn nhà này

1488856191_18-02-2017-2.jpg
1488856193_18-02-2017-3.jpg
1488856195_18-02-2017-4.jpg
1488856198_18-02-2017-5.jpg
1488856201_18-02-2017-6.jpg
07/03/2017 Số lần xem : 383

Bề rộng mặt tiền: 3.5 (m)

Diện tích lô đất: 88.5 (m 2)

Diện tích xây dựng: 73.5 (m 2)

Số tầng cao: 3

1487556560_18-02-2017-2.jpg
1487556563_18-02-2017-3.jpg
1487556565_18-02-2017-4.jpg
1487556569_18-02-2017-5.jpg
1487556572_18-02-2017-6.jpg
1487556587_18-02-2017-7.jpg
20/02/2017 Số lần xem : 449

Bề rộng mặt tiền: 4.9 (m)

Diện tích lô đất: 156 (m 2)

Diện tích xây dựng: 83 (m 2)

Số tầng cao: 3

1486546963_08-02-2017-5.jpg
1486546965_08-02-2017-6.jpg
1486546969_08-02-2017-7.jpg
1486546971_08-02-2017-8.jpg
1486546974_08-02-2017-9.jpg
1486784178_08-02-2017-5.jpg
1486784181_08-02-2017-6.jpg
1486784183_08-02-2017-7.jpg
1486784186_08-02-2017-8.jpg
1486784191_08-02-2017-9.jpg
11/02/2017 Số lần xem : 346

Bề rộng mặt tiền: 4 (m)

Diện tích lô đất: 90.93 (m 2)

Diện tích xây dựng: 60 (m 2)

Số tầng cao: 3

Quý khách click vào NT-Ms.Thúy-5x17 (đường Ba Cu) - An Trung thiết kế và thi công để xem thiết kế nội thất căn nhà này