Tìm mẫu nhà

Tiện ích

Dự toán chi phí xây dựng


Hướng nhà-màu sắc theo tuổi

Tính mật độ xây dựng

Chọn tuổi làm nhà

Chọn ngày làm nhà

 

Thước Lỗ Ban

   

Gửi yêu cầu giám sát

Sáng:
Chiều:
Ngày : calendar

Về bản quyền

FB/antrung.vn

Tiến độ công trình nhà tôi

* Mới giám sát công trình: Loan.87
Hoặc:

An Trung 13 năm phát triển

1504150495_31-08-2017-2.jpg
1504150498_31-08-2017-3.jpg
1504150500_31-08-2017-4.jpg
1504150503_31-08-2017-5.jpg
31/08/2017 Số lần xem : 133

Bề rộng mặt tiền: 4 (m)

Diện tích lô đất: 111 (m 2)

Diện tích xây dựng: 75 (m 2)

Số tầng cao: 3

1501814556_04-08-2017-2.jpg
1501814558_04-08-2017-3.jpg
1501814560_04-08-2017-4.jpg
1501814563_04-08-2017-5.jpg
1501814566_04-08-2017-6.jpg
04/08/2017 Số lần xem : 274

Bề rộng mặt tiền: 4 (m)

Diện tích lô đất: 94 (m 2)

Diện tích xây dựng: 56 (m 2)

Số tầng cao: 2

1501143716_27-07-2017-2.jpg
1501143718_27-07-2017-3.jpg
1501143721_27-07-2017-4.jpg
1501143723_27-07-2017-5.jpg
27/07/2017 Số lần xem : 243

Bề rộng mặt tiền: 5.6 (m)

Diện tích lô đất: 102 (m 2)

Diện tích xây dựng: 81 (m 2)

Số tầng cao: 4

Quý khách click vào NT-Ms.Hái-5.6x12 (đường Lê Lợi) - An Trung thiết kế và thi công để xem thiết kế nội thất căn nhà này

1500350431_18-07-2017-2.jpg
1500350434_18-07-2017-3.jpg
1500350436_18-07-2017-4.jpg
1500350803_18-07-2017-5.jpg
18/07/2017 Số lần xem : 310

Bề rộng mặt tiền: 5 (m)

Diện tích lô đất: 95 (m 2)

Diện tích xây dựng: 90 (m 2)

Số tầng cao: 3

1498555541_22-06-2017-17.jpg
1498555544_22-06-2017-18.jpg
1498555547_22-06-2017-19.jpg
1498555549_22-06-2017-20.jpg
1498555552_22-06-2017-21.jpg
27/06/2017 Số lần xem : 341

Bề rộng mặt tiền: 15 (m)

Diện tích lô đất: 113 (m 2)

Diện tích xây dựng: 95 (m 2)

Số tầng cao: 3