Tìm mẫu nhà

Tiện ích

Dự toán chi phí xây dựng


Hướng nhà-màu sắc theo tuổi

Tính mật độ xây dựng

Chọn tuổi làm nhà

Chọn ngày làm nhà

 

Thước Lỗ Ban

   

Gửi yêu cầu giám sát

Sáng:
Chiều:
Ngày : calendar

Về bản quyền

FB/antrung.vn

Tiến độ công trình nhà tôi

* Mới giám sát công trình: Loan.87
Hoặc:

An Trung 13 năm phát triển

NT-Mr.Thủy-12x34 (Bà Rịa)

Diện tích lô đất: (m2)

Diện tích xây dựng: (m2)

Diện tích sử dụng: (m2)

Số tầng cao: (tầng)

Bề rộng mặt tiền : (m)

Năm thiết kế : 09/2017

1508122781_16-10-2017-2.jpg
1508122784_16-10-2017-3.jpg
1508122788_16-10-2017-4.jpg
1508122791_16-10-2017-5.jpg
1508122794_16-10-2017-6.jpg
1508122799_16-10-2017-7.jpg
1508123015_16-10-2017-8.jpg
1508123018_16-10-2017-9.jpg
1508123021_16-10-2017-10.jpg
1508123024_16-10-2017-11.jpg
1508123027_16-10-2017-12.jpg
16/10/2017 Số lần xem : 81

Bề rộng mặt tiền: 8 (m)

Diện tích lô đất: 138 (m 2)

Diện tích xây dựng: 94 (m 2)

Số tầng cao: 3

Quý khách click vào BT-Mr.Cường-8x17.3 (đường Bình Giã) - An Trung thiết kế và thi công để xem thiết kế mặt tiền căn nhà này

1507001233_03-10-2017-2.jpg
1507001237_03-10-2017-3.jpg
1507001240_03-10-2017-4.jpg
1507001245_03-10-2017-5.jpg
1507001248_03-10-2017-6.jpg
1507001251_03-10-2017-7.jpg
1507001255_03-10-2017-8.jpg
1507001257_03-10-2017-9.jpg
1507001260_03-10-2017-10.jpg
1507001309_03-10-2017-11.jpg
1507001311_03-10-2017-12.jpg
1507001314_03-10-2017-13.jpg
1507001319_03-10-2017-14.jpg
1507001320_03-10-2017-15.jpg
1507001324_03-10-2017-16.jpg
1507001327_03-10-2017-17.jpg
1507001330_03-10-2017-18.jpg
1507001332_03-10-2017-19.jpg
03/10/2017 Số lần xem : 180

Bề rộng mặt tiền: 8.4 (m)

Diện tích lô đất: 187 (m 2)

Diện tích xây dựng: 125 (m 2)

Số tầng cao: 3

Quý khách click vào BT-Mr.Quân-10x19 (Khu biệt thự Bình Minh) để xem thiết kế mặt tiền căn nhà này

1504674056_16-08-2017-9.jpg
1504674060_16-08-2017-10.jpg
1504674063_16-08-2017-11.jpg
1504674066_16-08-2017-12.jpg
1504674068_16-08-2017-13.jpg
1504674074_16-08-2017-14.jpg
1504674077_16-08-2017-15.jpg
1504674081_16-08-2017-16.jpg
1504674201_16-08-2017-17.jpg
1504674203_16-08-2017-18.jpg
1504674206_16-08-2017-19.jpg
1504674209_16-08-2017-20.jpg
1504674213_16-08-2017-21.jpg
06/09/2017 Số lần xem : 265

Bề rộng mặt tiền: (m)

Diện tích lô đất: (m 2)

Diện tích xây dựng: (m 2)

Số tầng cao:

Quý khách click vào BT-Mr.Thủy-12x34 (Bà Rịa) để xem thiết kế mặt tiền căn nhà này

1504256332_01-09-2017-2.jpg
1504256334_01-09-2017-3.jpg
1504256336_01-09-2017-4.jpg
1504256339_01-09-2017-5.jpg
1504256342_01-09-2017-6.jpg
1504256345_01-09-2017-7.jpg
1504256349_01-09-2017-8.jpg
1504256352_01-09-2017-9.jpg
1504256355_01-09-2017-10.jpg
1504256359_01-09-2017-11.jpg
1504256396_01-09-2017-12.jpg
1504256399_01-09-2017-13.jpg
01/09/2017 Số lần xem : 316

Bề rộng mặt tiền: 12 (m)

Diện tích lô đất: 189 (m 2)

Diện tích xây dựng: 189 (m 2)

Số tầng cao: 2

Quý khách click vào BT-Ms.Minh-12 x 15.6 (đường Xô Viết Nghệ Tĩnh) - An Trung thiết kế và thi công để xem thiết kế mặt tiền căn nhà này

1503888213_28-08-2017-2.jpg
1503888215_28-08-2017-3.jpg
1503888218_28-08-2017-4.jpg
1503888221_28-08-2017-5.jpg
1503888224_28-08-2017-6.jpg
1503888226_28-08-2017-7.jpg
1503888229_28-08-2017-8.jpg
1503888232_28-08-2017-9.jpg
1503888234_28-08-2017-10.jpg
1503888238_28-08-2017-11.jpg
28/08/2017 Số lần xem : 224

Bề rộng mặt tiền: 5.6 (m)

Diện tích lô đất: 102 (m 2)

Diện tích xây dựng: 81 (m 2)

Số tầng cao: 4

Quý khách click vào NP-Ms.Hái-5.6x12 (đường Lê Lợi) - An Trung thiết kế và thi công để xem thiết kế mặt tiền căn nhà này