Tìm mẫu nhà

Tiện ích

Dự toán chi phí xây dựng


Hướng nhà-màu sắc theo tuổi

Tính mật độ xây dựng

Chọn tuổi làm nhà

Chọn ngày làm nhà

 

Thước Lỗ Ban

   

Gửi yêu cầu giám sát

Sáng:
Chiều:
Ngày : calendar

Về bản quyền

FB/antrung.vn

Tiến độ công trình nhà tôi

* Mới giám sát công trình: Loan.87
Hoặc:

An Trung 13 năm phát triển

NT-Mr.Thủy-12x34 (Bà Rịa)

Diện tích lô đất: (m2)

Diện tích xây dựng: (m2)

Diện tích sử dụng: (m2)

Số tầng cao: (tầng)

Bề rộng mặt tiền : (m)

Năm thiết kế : 09/2017

1512788401_phong-bep-02.jpg
1512788403_phong-khach-01.jpg
1512788405_phong-klhach-02.jpg
1512788406_phong-klhach-03.jpg
1512788407_phong-ngu-1-01.jpg
1512788408_phong-ngu-1-02.jpg
1512788410_phong-ngu-1-03.jpg
1512788411_phong-ngu-1-04.jpg
1512789449_phong-ngu-2-01.jpg
1512789450_phong-ngu-2-02.jpg
1512789451_phong-ngu-2-03.jpg
1512789452_phong-ngu-3-01.jpg
1512789453_phong-ngu-3-02.jpg
1512789454_phong-ngu-3-03.jpg
1512789455_phong-ngu-3-04.jpg
1512789456_phong-ngu-4-01.jpg
1512789457_phong-ngu-4-02.jpg
1512789458_phong-ngu-4-03.jpg
09/12/2017 Số lần xem : 49

Bề rộng mặt tiền: 5 (m)

Diện tích lô đất: 110 (m 2)

Diện tích xây dựng: 90 (m 2)

Số tầng cao: 4

Quý khách click vào NP-Mr.Thành-5x22 (đường Nguyễn An Ninh) để xem thiết kế mặt tiền căn nhà này

1510543386_13-11-2017-2.jpg
1510543392_13-11-2017-3.jpg
1510543395_13-11-2017-4.jpg
1510543397_13-11-2017-5.jpg
1510543400_13-11-2017-6.jpg
1510543403_13-11-2017-7.jpg
1510543405_13-11-2017-8.jpg
1510543409_13-11-2017-9.jpg
1510543417_13-11-2017-10.jpg
13/11/2017 Số lần xem : 156

Bề rộng mặt tiền: 6 (m)

Diện tích lô đất: 243 (m 2)

Diện tích xây dựng: 138 (m 2)

Số tầng cao: 2

1509329590_30-10-2017-2.jpg
1509329592_30-10-2017-3.jpg
1509329597_30-10-2017-4.jpg
1509329599_30-10-2017-5.jpg
1509329603_30-10-2017-6.jpg
1509329605_30-10-2017-6.jpg
1509329609_30-10-2017-7.jpg
1509329613_30-10-2017-8.jpg
1509329617_30-10-2017-9.jpg
1509329620_30-10-2017-10.jpg
1509329649_30-10-2017-11.jpg
1509329653_30-10-2017-12.jpg
1509329655_30-10-2017-13.jpg
1509329658_30-10-2017-14.jpg
30/10/2017 Số lần xem : 193

Bề rộng mặt tiền: 5 (m)

Diện tích lô đất: 95 (m 2)

Diện tích xây dựng: 90 (m 2)

Số tầng cao: 3

Quý khách click vào NP-Mr.Long-5x19 (đường Ông Ích Khiêm) để xem thiết kế mặt tiền căn nhà này

1508122781_16-10-2017-2.jpg
1508122784_16-10-2017-3.jpg
1508122788_16-10-2017-4.jpg
1508122791_16-10-2017-5.jpg
1508122794_16-10-2017-6.jpg
1508122799_16-10-2017-7.jpg
1508123015_16-10-2017-8.jpg
1508123018_16-10-2017-9.jpg
1508123021_16-10-2017-10.jpg
1508123024_16-10-2017-11.jpg
1508123027_16-10-2017-12.jpg
16/10/2017 Số lần xem : 321

Bề rộng mặt tiền: 8 (m)

Diện tích lô đất: 138 (m 2)

Diện tích xây dựng: 94 (m 2)

Số tầng cao: 3

Quý khách click vào BT-Mr.Cường-8x17.3 (đường Bình Giã) - An Trung thiết kế và thi công để xem thiết kế mặt tiền căn nhà này

1507001233_03-10-2017-2.jpg
1507001237_03-10-2017-3.jpg
1507001240_03-10-2017-4.jpg
1507001245_03-10-2017-5.jpg
1507001248_03-10-2017-6.jpg
1507001251_03-10-2017-7.jpg
1507001255_03-10-2017-8.jpg
1507001257_03-10-2017-9.jpg
1507001260_03-10-2017-10.jpg
1507001309_03-10-2017-11.jpg
1507001311_03-10-2017-12.jpg
1507001314_03-10-2017-13.jpg
1507001319_03-10-2017-14.jpg
1507001320_03-10-2017-15.jpg
1507001324_03-10-2017-16.jpg
1507001327_03-10-2017-17.jpg
1507001330_03-10-2017-18.jpg
1507001332_03-10-2017-19.jpg
03/10/2017 Số lần xem : 218

Bề rộng mặt tiền: 8.4 (m)

Diện tích lô đất: 187 (m 2)

Diện tích xây dựng: 125 (m 2)

Số tầng cao: 3

Quý khách click vào BT-Mr.Quân-10x19 (Khu biệt thự Bình Minh) để xem thiết kế mặt tiền căn nhà này