Tìm mẫu nhà

Tiện ích

Dự toán chi phí xây dựng


Hướng nhà-màu sắc theo tuổi

Tính mật độ xây dựng

Chọn tuổi làm nhà

Chọn ngày làm nhà

 

Thước Lỗ Ban

   

Gửi yêu cầu giám sát

Sáng:
Chiều:
Ngày : calendar

Về bản quyền

FB/antrung.vn

Tiến độ công trình nhà tôi

* Mới giám sát công trình: Loan.87
Hoặc:

An Trung 13 năm phát triển

BT-Mr.Quân-10x19 (Khu biệt thự Bình Minh)

Diện tích lô đất: 187 (m2)

Diện tích xây dựng: 125 (m2)

Diện tích sử dụng: 334 (m2)

Số tầng cao: 3 (tầng)

Bề rộng mặt tiền : 8.4 (m)

Năm thiết kế : 09/2017

1508731792_23-102017-2.jpg
1508731796_23-102017-3.jpg
1508731799_23-102017-4.jpg
1508731802_23-102017-5.jpg
1508731807_23-102017-6.jpg
1508731812_23-102017-7.jpg
23/10/2017 Số lần xem : 279

Bề rộng mặt tiền: 7 (m)

Diện tích lô đất: 250 (m 2)

Diện tích xây dựng: 118 (m 2)

Số tầng cao: 3

1507610351_10-10-2017-2.jpg
1507610356_10-10-2017-3.jpg
1507610358_10-10-2017-4.jpg
1507610360_10-10-2017-5.jpg
1507610363_10-10-2017-6.jpg
10/10/2017 Số lần xem : 168

Bề rộng mặt tiền: 14 (m)

Diện tích lô đất: 318 (m 2)

Diện tích xây dựng: 121 (m 2)

Số tầng cao: 3

1506654731_29-09-2017-2.jpg
1506654733_29-09-2017-3.jpg
1506654736_29-09-2017-4.jpg
1506654737_29-09-2017-5.jpg
29/09/2017 Số lần xem : 302

Bề rộng mặt tiền: 8.4 (m)

Diện tích lô đất: 187 (m 2)

Diện tích xây dựng: 125 (m 2)

Số tầng cao: 3

Quý khách click vào NT-Mr.Quân-10x19 (Khu biệt thự Bình Minh) để xem thiết kế nội thất căn nhà này

1505378677_14-09-2017-2.jpg
1505378680_14-09-2017-3.jpg
1505378683_14-09-2017-4.jpg
1505378685_14-09-2017-5.jpg
14/09/2017 Số lần xem : 309

Bề rộng mặt tiền: 8 (m)

Diện tích lô đất: 138 (m 2)

Diện tích xây dựng: 94 (m 2)

Số tầng cao: 3

Quý khách click vào NT-Mr.Cường-8x17.3 (đường Bình Giã) - An Trung thiết kế và thi công để xem thiết kế nội thất căn nhà này

1504258646_16-08-2017-2.jpg
1504258649_16-08-2017-3.jpg
1504258663_16-08-2017-4.jpg
1504258666_16-08-2017-5.jpg
1504258668_16-08-2017-6.jpg
1504258671_16-08-2017-7.jpg
01/09/2017 Số lần xem : 254

Bề rộng mặt tiền: 10 (m)

Diện tích lô đất: 408 (m 2)

Diện tích xây dựng: 161 (m 2)

Số tầng cao: 2

Quý khách click vào NT-Mr.Thủy-12x34 (Bà Rịa) để xem thiết kế nội thất căn nhà này