Tìm mẫu nhà

Tiện ích

Dự toán chi phí xây dựng


Hướng nhà-màu sắc theo tuổi

Tính mật độ xây dựng

Chọn tuổi làm nhà

Chọn ngày làm nhà

 

Thước Lỗ Ban

   

Gửi yêu cầu giám sát

Sáng:
Chiều:
Ngày : calendar

Về bản quyền

FB/antrung.vn

Tiến độ công trình nhà tôi

* Mới giám sát công trình: Loan.87
Hoặc:

An Trung 13 năm phát triển

NP-Mr.Tuấn-5.5x23 (đường Huyền Trân Công Chúa)

Diện tích lô đất: 111 (m2)

Diện tích xây dựng: 72 (m2)

Diện tích sử dụng: 249 (m2)

Số tầng cao: 4 (tầng)

Bề rộng mặt tiền : 5.5 (m)

Năm thiết kế : 06/2016

1512528529_phong-bep-01.jpg
1512528530_phong-khach-01.jpg
1512528531_phong-khach-02.jpg
1512528532_phong-khach-03.jpg
1512528533_phong-ngu-01.jpg
1512528534_phong-ngu-02.jpg
1512528536_phong-ngu-03.jpg
1512528540_phong-ngu-04.jpg
1512528527_2.jpg
06/12/2017 Số lần xem : 49

Bề rộng mặt tiền: 5 (m)

Diện tích lô đất: 110 (m 2)

Diện tích xây dựng: 90 (m 2)

Số tầng cao: 4

Quý khách click vào NT-Mr.Thành-5x22 (đường Nguyễn An Ninh) để xem thiết kế nội thất căn nhà này

1511840223_28-11-2017-2.jpg
1511840226_28-11-2017-3.jpg
1511840434_28-11-2017-4.jpg
28/11/2017 Số lần xem : 57

Bề rộng mặt tiền: 4.5 (m)

Diện tích lô đất: 72 (m 2)

Diện tích xây dựng: 72 (m 2)

Số tầng cao: 4

1509958400_6-11-2017-2.jpg
1509958404_6-11-2017-3.jpg
1509958407_6-11-2017-4.jpg
1509958410_6-11-2017-5.jpg
1509958413_6-11-2017-6.jpg
1509958416_6-11-2017-7.jpg
06/11/2017 Số lần xem : 202

Bề rộng mặt tiền: 20 (m)

Diện tích lô đất: (m 2)

Diện tích xây dựng: 147 (m 2)

Số tầng cao: 2

1504150495_31-08-2017-2.jpg
1504150498_31-08-2017-3.jpg
1504150500_31-08-2017-4.jpg
1504150503_31-08-2017-5.jpg
31/08/2017 Số lần xem : 224

Bề rộng mặt tiền: 4 (m)

Diện tích lô đất: 111 (m 2)

Diện tích xây dựng: 75 (m 2)

Số tầng cao: 3

1501814556_04-08-2017-2.jpg
1501814558_04-08-2017-3.jpg
1501814560_04-08-2017-4.jpg
1501814563_04-08-2017-5.jpg
1501814566_04-08-2017-6.jpg
04/08/2017 Số lần xem : 358

Bề rộng mặt tiền: 4 (m)

Diện tích lô đất: 94 (m 2)

Diện tích xây dựng: 56 (m 2)

Số tầng cao: 2