Thông tin mẫu nhà
  • Diện tích xây dựng : 504 m2
  • Số tầng cao : 3 tầng
  • Bề rộng mặt tiền : 25 m